Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pocity žen s karcinomem prsu a mastektomií po okamžité rekonstrukci prsu − výsledky po 1 roce

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.9.2017

Pocity žen s karcinomem prsu a mastektomií po okamžité rekonstrukci prsu − výsledky po 1 roce

Mastektomie z důvodu nádorového onemocnění je pro ženy velmi hlubokým zásahem do vnímání sebe sama a do kvality jejich života obecně. Jednou z možností, které je možné těmto ženám nabídnout, je okamžitá rekonstrukce prsu po mastektomii. Cílem okamžité rekonstrukce prsu je minimalizovat rozvoj deformit a zejména optimalizovat kvalitu života vnímanou pacientkami.

Úvod

Karcinom prsu postihne během života 1 z 8 žen. Ačkoliv se většina nemocných vyléčí, musí se v následujícím období řada z nich vyrovnávat s dlouhodobým dopadem operace na to, jak vypadá jejich tělo. Toto má nesporně vliv na kvalitu života a vnímání sebe sama. Rekonstrukce prsu může pomoci snížit stres spojený s mastektomií. Co nejčasnější rekonstrukce prsu následující po mastektomii by v tomto mohla pomoci ještě více.

Sledovaná populace a cíle výzkumu

Autoři studie publikované v Journal of Clinical Oncology se zaměřili na vnímání prsní rekonstrukce ženami. Hodnotili výsledky vnímání sebe, svého těla, celkové pohody a kvalitu života pomocí dotazníků vyplněných pacientkami, jež podstoupily okamžitou rekonstrukci prsu po mastektomii, a to buď autologní, nebo pomocí implantátů.

Do studie byly zařazeny ženy podstupující mastektomii z důvodů invazivního karcinomu plic nebo nálezu karcinomu in situ léčené v 11 centrech. Cílem bylo získat informace pomocí různých dotazníků (BREAST-Q, což je dotazník využívaný specificky u žen podstupujících operaci prsu, nebo Patient-Reported Outcomes Measurement Information System-29). Ženy tyto dotazníky vyplnily před rekonstrukčním výkonem a dále po uplynutí jednoho roku. Celkově se studie zúčastnilo 1632 žen, z nichž u 1139 byla rekonstrukce prsu provedena pomocí implantátu a u 493 autologně. Dotazníky po 1 roce vyplnilo 1183 žen.

Výsledná zjištění

U žen, jež podstoupily autologní rekonstrukci prsu, byla zjištěna vyšší spokojenost s jejich novými prsy ve srovnání s rekonstrukcí pomocí implantátů, dále tyto ženy cítily větší spokojenost v sexuálním životě a taktéž lepší psychosociální nastavení. Nicméně i přesto, že spokojenost s prsy byla ve srovnání se vstupním hodnocením stejná nebo větší, ani v jedné skupině nedošlo k úplnému obnovení spokojenosti s fyzickým vnímáním hrudníku ve srovnání se situací před operací. To reflektuje trvající vliv proběhlé mastektomie na celkovou pohodu žen. V obou skupinách ovšem došlo po jednom roce od operace k redukci úzkosti a deprese.

Diskuse a závěr

Výsledky této studie naznačují, že ženy, které jsou kandidátkami pro okamžitou rekonstrukci prsu po mastektomii, jsou spokojenější v případě autologní rekonstrukce ve srovnání se ženami, u nichž proběhla rekonstrukce pomocí implantátů. Okamžitá rekonstrukce zlepšuje vnímání žen, pokud jde o vzhled prsou. Rekonstrukce nicméně zcela nesmaže pocit fyzické morbidity spojené s mastektomií.

Studie přináší důležité poznatky, pokud jde o rekonstrukční techniky a jejich vnímání ženami. Informace získané z této studie mohou být poskytnuty pacientkám, jež stojí před takovýmto závažným rozhodnutím, a mohou usnadnit jejich rozhodování.

(eza)

Zdroj: Pusic A. L., Matros E., Fine N. et al. Patient-reported outcomes 1 year after immediate breast reconstruction: results of the Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium study. J Clin Oncol 2017 Aug 1; 35 (22): 2499–2506, doi: 10.1200/JCO.2016.69.9561.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

Autoři článku uveřejněného v New England Journal of Medicine pracovali s hypotézou, že nádory s řadou somatických mutací získaných následkem defektu opravy genů (mismatch repair), zejména kolorektální karcinom u nemocných s Lynchovým syndromem, by mohly být ovlivnitelné blokádou kontrolních mechanismů imunitního systému.

Axitinib v dlouhodobé léčbě renálního karcinomu

Autoři retrospektivní analýzy publikované v časopisu Targeted Oncology se zaměřili na vztah mezi dosaženou dobou léčby inhibitorem vaskulárního endotelového faktoru axitinibem a klinickými výsledky pacientů s pokročilým renálním karcinomem.

Účinek krizotinibu u mozkových metastáz pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic − kazuistika

Adenokarcinom je nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). U metastatického stadia je 5letého přežití dosaženo přibližně u 2 % pacientů. Zlepšit tento stav by mohla personalizovaná medicína, jejímž cílem je na základě validních biomarkerů vybrat pacienty s potenciálním benefitem z léčby konkrétním léčivem.Všechny novinky