Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.1.2017

Plazmatický fibrinogen jako možný prognostický marker u nemetastatického renálního karcinomu

Autoři článku publikovaného v časopisu Medicine sledovali možný vztah mezi hladinou fibrinogenu před operací a klinicko-patologickými výsledky u nemocných s nemetastatickým renálním karcinomem.

Ke zhodnocení možného vztahu byly použity testy multivariantní logistické regrese a Coxův proporcionální model rizik. Celkem 1511 pacientů bylo rozděleno do dvou skupin v závislosti na cut-off hodnotě fibrinogenu 328 mg/dl (vysoká hladina: n = 787, nízká hladina: n = 724). Kaplanova–Meierova analýza ukázala signifikantně horší výsledky přežívání bez progrese i celkové přežívání (obojí p <  0,001) u pacientů s vysokou hladinou.

V multivariantní analýze byly vyšší hodnoty fibrinogenu spojeny s vyšším grade onemocnění (hazard ratio [HR] 1,374; p = 0,006) i s větší velikostí nádoru (≥ 7  cm; HR 2,364; p < 0,001). Vysoká hladina fibrinogenu měřená před operací byla také prediktorem progrese onemocnění (HR 1,857; p < 0,001) i celkového horšího přežití (HR 1,647; p = 0,027). Navíc byla zvýšená hladina fibrinogenu spojena s horšími patologicko-anatomickými rysy onemocnění.

Zvýšená plazmatická koncentrace fibrinogenu byla v této práci signifikantně spojena s horší prognózou nemocných s nemetastatickým karcinomem ledviny. Pro tuto skupinu nemocných autoři doporučují pečlivější následné sledování. Pro potvrzení tohoto pozorování a také pro porozumění mechanismu tohoto vztahu je důležité provést další výzkum, zejména prospektivní randomizované studie.

(eza)

Zdroj: Lee H. et al. Preoperative plasma fibrinogen level as a significant prognostic factor in patients with localized renal cell carcinoma after surgical treatment. Medicine (Baltimore) 2016 Jan; 95 (4): e2626.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou vyvíjena nová léčiva, nicméně vzhledem k jejich ceně je systém nemůže dopřát všem pacientům; indikovány a hrazeny jsou pouze těm pacientům, kteří z nich budou mít největší užitek. Jak je ale vybrat?

Sunitinib: další pokrok v léčbě SCLC?

Oproti rychlému vývoji cílené terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je vývoj léčiv cílených na malobuněčný karcinom plic (SCLC) stále neuspokojivý. Pětileté přežití u SCLC činí přibližně 6 %, v porovnání s přibližně 21 % u NSCLC.

Faktory ovlivňující dlouhodobou účinnost a snášenlivost bosutinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej netolerují

Bosutinib je indikovaný u chronické myeloidní leukémie (CML) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+), a to u nemocných rezistentních či intolerantních k předchozí terapii. V rámci klinické studie fáze I/II byly nalezeny faktory, které by mohly pomoci s identifikací pacientů, pro něž by léčba bosutinibem měla mít největší přínos.Všechny novinky