Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pití zeleného čaje může snížit biologickou dostupnost sunitinibu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.7.2011

Pití zeleného čaje může snížit biologickou dostupnost sunitinibu

Studie čínských autorů ukázala, že pití zeleného čaje může ovlivnit účinnost sunitinibu, perorálního cytotostatika používaného k léčbě metastatického renálního karcinomu a pokročilých stadií gastrointestinálního stromálního tumoru.

Sunitinib, nový perorální inhibitor tyrosinkinázy, má velmi slibné uplatnění u několika pokročilých onkologických stavů a dále probíhá výzkum jeho potenciálního využití u dalších typů tumorů.

Čínští odborníci na základě pozorovaného vývoje symptomů u pacientů léčených sunitinibem, kteří pili zelený čaj, provedli studii, která zkoumala potenciální interakci mezi hlavní složkou zeleného čaje – epigalokatechin-3-galátem (EGCG) – a sunitinibem in vitro a in vivo.

Pomocí nukleární magnetické rezonanční spektroskopie a hmotnostní spektrometrie zjistili, že při smíchání roztoku sunitinibu a EGCG se vytváří v neutrálním i v kyselém prostředí sraženina, nevzniká však žádná nová látka. Tato sraženina byla nalezena i v žaludku potkanů, kterým byl podáván sunitinib spolu s EGCG. Navíc bylo u těchto potkanů zjištěno značné snížení maximální plazmatické hladiny sunitinibu.

Tato studie poprvé ukázala, že hlavní složka zeleného čaje (EGCG) reaguje se sunitinibem a snižuje jeho biologickou dostupnost. Vzhledem k rostoucí oblibě zeleného čaje také v našich zeměpisných šířkách a k jeho popisovaným antikancerogenním účinkům má toto zjištění svůj praktický význam i u pacientů léčených sunitinibem v České republice. Doporučení nepít zelený čaj při léčbě sunitinibem umožní využít maximální přínos tohoto léku ve všech jeho indikacích.

(zza)

Zdroj: Ge J., Tan B. X., Chen Y., et al. Interaction of green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate with sunitinib: potential risk of diminished sunitinib bioavailability. J Mol Med. 2011; 89 (6): 595–602.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost exemestanu u ER+ karcinomu prsu není závislá na expresi progesteronových receptorů

V rámci mezinárodní studie TEAM u pacientek s časným karcinomem prsu s přítomností estrogenových receptorů proběhla podstudie, která hodnotila vliv přítomnosti progesteronových receptorů na výsledek léčby tamoxifenem a exemestanem.

Nádorový trombus u karcinomu ledviny v nové TNM klasifikaci

Vliv přítomnosti nádorového trombu u karcinomu ledviny na prognózu pacientů s tímto onemocněním byl dlouho diskutovaným problémem.

Vztah mezi mutací genu BRCA2 a vyšší mírou přežití u pacientek s karcinomem ovarií

Ženy s karcinomem ovarií, které mají mutaci genu BRCA2, přežijí onemocnění s větší pravděpodobností než nositelky mutace genu BRCA1 nebo ženy bez mutací zmíněných genů.Všechny novinky