Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pětileté přežití u pacientů s karcinomem ledviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 21.11.2008

Pětileté přežití u pacientů s karcinomem ledviny

Karcinomy ledvin jsou relativně častým nádorovým onemocněním. Velmi často je nádor objevem náhodně při vyšetření zobrazovacími technikami, a to zejména při ultrasonografii břicha.

Podle španělských autorů dosud provedená pozorování naznačují, že míra úmrtnosti na toto onemocnění se v mnoha evropských zemích od druhé poloviny 90. let stabilizovala nebo mírně poklesla hlavně díky snížení výskytu kuřáků. Přesto v některých zemích incidence karcinomů ledvin nezávisle na pohlaví naopak vzrostla. Je tomu tak zřejmě díky zlepšení diagnostických metod a také kvůli zvýšení prevalence některých rizikových faktorů.

V evropské studii bylo sledováno celkem 388 pacientů s karcinomem ledvin v nezávislé skupině, která byla léčena radikální nebo částečnou nefrektomií mezi lety 1986 a 2000. Každý nález byl klasifikován podle Mayo Clinic SSIGN (stage, size, grade and necrosis) skóre, které nabývá hodnot v rozmezí 0–15. Tato stupnice vykazuje v pozorování vysoký stupeň přesnosti v prognóze pacientů s renálním karcinomem.

Střední hodnota SSIGN skóre dosahovala ve studii hladiny 3 bodů. Odhadovaná pětiletá doba přežití po chirurgickém zákroku byla předpokládána u 81,3 % pacientů.

Konkrétně podle hodnot Mayo Clinic SSIGN skóre bylo pětileté přežití u pacientů ve studii následující:

  • 0–2 body – 100 % pacientů
  • 3–4 body – 90,5 %
  • 5–6 bodů – 63,6 %
  • 7–9 bodů – 46,8 %
  • 10 a více bodů – 0 % pacientů

Obdobná studie byla provedena také v Japonsku. Celkem 406 pacientů s karcinomem ledviny po chirurgické léčbě provedené mezi lety 1985 a 2006 bylo sledováno v průměru 56 měsíců.

p>Pětileté přežití v pozorované skupině bylo 78,4 %, přesně 100 pacientů do té doby zemřelo. V posledních třech skupinách podle SSIGN skóre bylo dlouhodobé přežití lepší než u evropských pacientů. Pětiletá míra přežití podle SSIGN skóre byla v jednotlivých skupinách následující:

  • 0–2 body – 96,8 % pacientů
  • 3–4 body – 92,5 %
  • 5–6 bodů – 78,8 %
  • 7–9 bodů – 57,7 %
  • 10 a více bodů – 18,1 % pacientů

(mem)

Zdroje:

The Journal of Urology 2008(October);180(4):1290–1296. The Journal of Urology 2006(April);175(4):1235–1239. BMC Cancer 2008(Oct 9);8(1):293. [Epub ahead of print.] British Journal of Cancer 2008;99:S96–S97. doi:10.1038/sj.bjc.6604602. Published online 23 September 2008.:

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu vědců bylo prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie.

Riziko rekurence karcinomu prsu po pěti letech je nízké

Rakovina prsu je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí mezi ženami. Podle americké studie mají ženy, které přežily rakovinu prsu pět let po léčbě, relativně nízké riziko rekurence nemoci. Každá žena s vážným stadiem III má podle vědců pouze třináctiprocentní riziko rekurence.

Možnosti cílené inhibice von Hippel-Lindauové signální kaskády u karcinomu ledvin

Nejčastější příčina dědičné formy karcinomu ledvin je přenos defektní kopie genu von Hippel-Lindauové (VHL). Většina pacientů (~75 %) se sporadickým karcinomem ledvin vykazuje také přítomnost tohoto aberantního genu VHL. Cílená inhibice otevírá nové možnosti terapie.Všechny novinky