Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ozařování mízních uzlin po mastektomii

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.2.2009

Ozařování mízních uzlin po mastektomii

Ozařování axillárních a supraklavikulárních lymfatických uzlin není nezbytné u těch žen, u nichž jsou bioptické nálezy z axillárních uzlin po mastektomii negativní. To je jedno z mnoha sdělení prezentovaných v loňském roce na kongresu Americké společnosti pro radiologii a onkologii v americkém Bostonu.

Mastektomie následovaná radioterapií je v současnosti doporučována u žen, jejichž tumor je větší než 5 centimetrů. Ozařování hrudní stěny je zde standardním postupem a v mnoha studiích již bylo prokázáno, že prodlužuje dobu přežití. Nicméně řada onkologů preferuje i ozařování regionálních uzlin, ačkoliv dokladů o zlepšení prognózy je v tomto případě minimum. Negativem radioterapie uzlin je mimo jiné i zvýšení rizika vzniku lymfedému. Tato lokalizovaná retence tekutiny pak může snadno vést k infekci postižené končetiny.

Kanadská studie ukazuje extrémně nízký podíl rekurence choroby u histologicky negativních uzlin pacientek s karcinomem prsu po jeho kompletním chirurgickém odstranění. Vyšetřováno bylo 64 pacientek s negativními uzlinami při rakovině prsu, která byla léčená mastektomií a radioterapií, a to v letech 1985 až 2006. Celkem 53 těchto pacientek podstoupilo ozařování pouze hrudní stěny a 11 absolvovalo navíc ještě ozařování regionálních mízních uzlin.

Po 78 měsících bylo zaznamenáno extrémně nízké procento recidivy, ke které došlo pouze u jedné z 53 žen, jež podstoupily ozařování hrudní stěny. Pětileté přežití se u této skupiny žen pohybovalo kolem 91 %, stoprocentní bylo přežití u žen, které kromě ozařování hrudníku absolvovaly i ozařování lymfatických uzlin. Vědci dále prokázali, že kratší doba ozařování (asi tři týdny) následujícího po lumpektomii je stejně efektivní jako standardně využívaná pěti- až sedmitýdenní chemoterapie.

(pes)

Zdroj: 50th annual meeting of the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology in Boston, September 2008. Shrnutí dostupné na http://www.oncolink.org/resources/article.cfm?c=3&s=8&ss=23&id=15648&month=09&year=2008

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi. Cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu.

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.

Hladina estradiolu při statistickém hodnocení rizika karcinomu prsu

Pro hodnocení rizik vzniku karcinomu prsu bylo vyvinuto již několik statistických modelů. Modely se snaží stanovit podle jasných kritérií individuální riziko vzniku karcinomu prsu. Studie se zabývají cirkulujícími hladinami estradiolu u žen s karcinomem prsní žlázy.Všechny novinky