Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Odstranění primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia prodlužuje celkové přežití

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.7.2013

Odstranění primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia prodlužuje celkové přežití

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že chirurgická excize primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia je spojena s delším celkovým přežitím než nechirurgická léčba. Výsledky jsou také vodítkem pro selekci pacientek pro excizi primárního nádoru v tomto stadiu.

V květnu 2013 publikovali irští autoři výsledky metaanalýzy relevantních studií, které vyhledali pomocí širokého průzkumu databáze MEDLINE. Primárním sledovaným parametrem metaanalýzy bylo celkové přežití po chirurgickém odstranění primárního tumoru u žen s karcinomem prsu ve IV. stadiu.

Údaje pocházejí od 28 693 pacientek, z nichž 52,8 % podstoupilo excizi primárního nádoru. Tato chirurgická léčba byla spojena s vyšším podílem přežití po 3 letech (40 % vs. 22 %, OR 2,32, p < 0,01). Analýza podskupin ukázala, že při selekci pacientek s karcinomem prsu IV. stadia k odstranění primárního nádoru je možné se orientovat podle menší velikosti primárního nádoru, méně závažných průvodních chorob a menšího metastatického postižení. Naopak operace byla přínosem z hlediska celkového přežití bez ohledu na lokalizaci metastáz, grading tumoru a stav receptorů.

Výsledky této metaanalýzy lze považovat za pádný důkaz, který hovoří pro odstranění primárního tumoru i u žen s karcinomem prsu ve IV. stadiu a umožňuje selekci pacientek pro tento výkon.

(zza)

Zdroj: Harris E., Barry M., Kell M. R. Meta-Analysis to Determine if Surgical Resection of the Primary Tumour in the Setting of Stage IV Breast Cancer Impacts on Survival. Ann Surg Oncol. 2013 May 8. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší fyzická aktivita prodlužuje přežití žen s kolorektálním karcinomem

Ačkoli byly fyzická inaktivita a obezita opakovaně identifikovány jako rizikové faktory kolorektálního karcinomu, jejich význam pro dobu přežití pacientů s tímto onemocněním není jednoznačný.

Polymorfismus v genu pro cyklin D1 ovlivňuje klinický efekt adjuvantní léčby 5-FU u karcinomu tlustého střeva

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, přičemž Česká republika patří k zemím s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění v Evropě.

Inhibitory tyrozinkinázy prodloužily celkové přežití u švédské populace pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Švédská retrospektivní studie ukázala zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s karcinomem z renálních buněk (RCC) a metastazujícím RCC (mRCC) v období 2006–2008 v porovnání s roky 2000–2005.Všechny novinky