Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 28.4.2009

Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Poté se již nádorové buňky mohou snadno dostat do lymfatického nebo cévního řečiště a zakládat i metastázy vzdálené. Vědci z Farmakologického institutu v německém Heidelbergu objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.

Protein SCAI a jeho funkce

V laboratorních testech nádorové buňky prokázaly schopnost invadovat do zdravé tkáně, pokud byl tento protein poškozen nebo zcela chyběl. Do dneška neznámý protein nazvaný zkráceně SCAI (z angl. suppressor of cancer cell invasion, supresor invaze nádorové buňky) prokázal v laboratorních testech efektivní supresi pohybu nádorových buněk v prostoru extracelulární matrix.

Protein SCAI působí na transkripci jiného proteinu, beta(1)-integrinu, který vlastní vazbou mezi nádorovou buňkou a extracelulární matrix umožňuje další pohyb nádorové buňky a její invazi do tkáně. Nádorové buňky mnohých současných nádorů (prsu, plic, štítné žlázy) vykazují značnou míru suprese proteinu SCAI, a naopak výraznou hyperaktivitu beta(1)-integrinu. Ukázalo se, že existuje nepřímá úměra mezi aktivitou proteinu SCAI a beta(1)-integrinu.

Zbývá již jen porozumět, jakou signální cestou je regulován sám protein SCAI. Ovlivnění funkce beta(1)-integrinu díky aplikaci proteinu SCAI by mohlo být novou možností terapeutického zásahu u invazivních nádorových onemocnění. Vědci z Heidelbergu již zkoumají účinnost tohoto proteinu u zvláště agresivních nádorů, jako je maligní melanom nebo nádor prsu, a to na zvířecích modelech. Jejich objev bude zveřejněn v prestižním časopise Nature Cell Biology a ukazuje na neustálý pokrok v objasňování molekulárních mechanismů nádorových buněk.

(ercp)

Zdroj: Dominique T. Brandt, Christian Baarlink, Thomas M. Kitzing, Elisabeth Kremmer, Johanna Ivaska, Peter Nollau & Robert Grosse: SCAI acts as a suppressor of cancer cell invasion through the transcriptional control of β1-integrin. Nature Cell Biology, publikováno online 6. dubna 2009. DOI: 10.1038/ncb1862

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Blokáda klíčových genů u karcinomu prsu zabraňuje vzniku metastáz

Vědci z Weill Cornell Medical College objevili roli dvou nedávno identifikovaných genů jakožto podpůrných genů při vzniku metastáz karcinomu prsu. Výzkumníci věří, že jejich objevy jsou důležité pro pacienty.

Obezita zvyšuje riziko metastáz u karcinomu pankreatu

Obezita výrazně zvyšuje riziko metastáz a stejně tak i riziko rekurence nádorových onemocnění a úmrtnost. V březnu 2009 byla na toto téma publikována studie u pacientů s karcinomem pankreatu.

Inhibitory VEGFR a PDGFR u pokročilého renálního karcinomu

Renální karcinom je mimo jiné na molekulární úrovni charakteristický ztrátou aktivity VHL (von Hippel Lindau) tumorsupresorového genu, což následně vede k vysoké expresi angiogenních růstových faktorů. Těmi jsou zejména VEGF a PDGF.Všechny novinky