Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obezita zvyšuje riziko metastáz u karcinomu pankreatu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 14.4.2009

Obezita zvyšuje riziko metastáz u karcinomu pankreatu

Obezita výrazně zvyšuje riziko metastáz a stejně tak i riziko rekurence nádorových onemocnění a úmrtnost. V březnu 2009 byla na toto téma publikována studie u pacientů s karcinomem pankreatu.

Ve skupině 285 pacientů, kteří podstoupili chirurgický výkon, byla zastoupena i menší podskupina obézních pacientů s body mass indexem (BMI) nad 35. U nich pak bylo shledáno až 12x vyšší riziko metastáz v lymfatických uzlinách a téměř dvojnásobné riziko rekurence rakoviny a úmrtí proti ostatním pacientům.

Důležitým aspektem této studie je fakt, že solidní tumory se chovají rozdílně u obézních a neobézních pacientů. Co se však týče klinických dopadů, je stále nejasné, jak by úbytek hmotnosti či modifikace stravy mohly pomoci pacientům s diagnózou rakoviny. Pokusy o hubnutí před terapií, během ní a po ní mohou být riskantní. V současné době lékaři pracují na takzvaném prehabilitačním programu, ve kterém by pacienti pod supervizí podstoupili úpravu stravovacích návyků, fyzikální terapii a poradenství, a to ještě před chirurgickým výkonem. Lékaři doufají ve zjevné zlepšení protirakovinné terapie a lepší přežití pacientů.

U všech pacientů ze studie byl diagnostikován adenokarcinom pankreatu. Většina z nich (262 pacientů, tj. 89 %) podstoupila pankreatoduodenektomii, někteří (31 pacientů, 10 %) subtotální distální pankreatektomii a pouze 3 pacienti pak totální pankreatektomii. Pacienti byli rozděleni do pěti skupin podle BMI, ve výsledcích však nebyly zaznamenány podstatnější rozdíly s výjimkou skupiny s nejvyšším BMI, která zahrnovala 20 pacientů s BMI > 35.

U této skupinky bylo prokázáno signifikantně vyšší riziko pozitivity lymfatických uzlin – téměř všichni tito pacienti (95 %) měli pozitivní uzliny ve srovnání s 56 % z celkového počtu pacientů. Navíc bylo prokázáno téměř dvojnásobné riziko rekurence a 1,95krát vyšší riziko úmrtí než u ostatních pacientů.

Jedním z vysvětlení je vyšší hladina inzulinu a IGF (insulin-like growth factor) u obézních jedinců. Tyto působky jsou považovány za pozitivní stimulátory růstu nádorových buněk. Druhé vysvětlení pak vychází z nedávné experimentální studie, kde je vyzdvihován vliv zvýšené hladiny lipidů. Ta pak může modifikovat membrány nádorových buněk, a tím zvyšovat jejich schopnost se oddělovat a šířit.

(pes)

Zdroj: Archives of Surgery 2009;144;216–221.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitory VEGFR a PDGFR u pokročilého renálního karcinomu

Renální karcinom je mimo jiné na molekulární úrovni charakteristický ztrátou aktivity VHL (von Hippel Lindau) tumorsupresorového genu, což následně vede k vysoké expresi angiogenních růstových faktorů. Těmi jsou zejména VEGF a PDGF.

Výsledky studie TEAM

Studie TEAM od svého zahájení v roce 2001 v devíti zemích po dobu pěti let srovnávala účinky exemestanu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s hormondependentním časným karcinomem prsu. Data z této studie přispívají k rostoucím znalostem role inhibitorů aromatázy v léčbě časného karcinomu prsu.

Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné.Článek byl publikován v časopisu Cancer Research.Všechny novinky