Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obezita v adolescenci snižuje riziko karcinomu prsu pro zbytek života

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.8.2010

Obezita v adolescenci snižuje riziko karcinomu prsu pro zbytek života

Obezita ve vyšším věku je považována za rizikový faktor zhoubných nádorů prsu. Vědci z týmu Heather Baer z Bostonu však přišli s překvapivým objevem – vyšší tělesná hmotnost v dětství a adolescenci naopak před karcinomy prsu chrání.

V prospektivní studii s bezmála 190 000 subjekty vědci anamnesticky získali údaje o tělesné hmotnosti žen ve věku 5, 10 a 20 let. Množství tuku v těle pak rozdělili do 9 stupňů (1 nejméně, 9 nejvíce tuku).

Vyhodnocení dat přineslo zajímavé výsledky. Obezita v mládí působí jako ochranný faktor před karcinomy prsu jak pre-, tak postmenopauzálně. Při objemu tělesného tuku stupně 6,5 a více dosahovalo relativní riziko rozvoje karcinomu 0,57 oproti ženám hodnoceným stupněm 1 (hodnota P < 0,0001). Tato asociace byla ještě silnější u žen s porodní hmotností pod 3,9 kg a pro nádory bez estrogenových receptorů. Podobné výsledky již přinesly některé předchozí studie.

Obrácená závislost mezi obezitou v adolescenci a nádory prsu je lineární a nemá žádný práh. Podobnou závislost má i posouzení vlivu na vznik nádorů před menopauzou a po ní, je to nezávislý rizikový faktor včetně nezávislosti na současném BMI.

Zatímco u obezity ve vyšším věku se předpokládá vyšší produkce estrogenů tukovou tkání, mechanismus působení obezity v adolescenci na pozdější rizika zůstává zatím nejasný. Možné vysvětlení je, že dívky s nadváhou mají pomalejší pubertální růst a pohlavní maturaci, ačkoliv mají dříve menarché. Právě rychlý pubertální růst je asociován s vyšším rizikem karcinomu prsu. Při obezitě v adolescenci jsou také vyšší hladiny inzulinu, IGF-1 a androgenů.

Další možné vysvětlení vychází z předpokladu, že u obézních dívek tkáň prsní žlázy maturuje dříve díky vyšším hladinám estrogenů. Více vyzrálá tkáň je pak méně náchylná k maligní transformaci, což prokázaly pokusy na krysách. Avšak jiné studie neprokázaly rozdíly v hladinách estrogenů a progesteronu v závislosti na BMI ve věku 8–10 let.

Výsledky tedy naznačují, že obezita v dětství a adolescenci působí komplexně na další onkologický osud, pravděpodobně nezávisle na dospělém BMI nebo produkci estrogenů. Bližší vysvětlení tohoto mechanismu může dát lepší pochopení kancerogeneze u nádorů prsu.

(uli)

Zdroj:
Heather J. Baer, Shelley S. Tworoger, Susan E. Hankinson, Walter C. Willett: Body Fatness at Young Ages and Risk of Breast Cancer Throughout Life. American Journal of Epidemiology, 2010; 171 (11): 1183–1194; doi: 10.1093/aje/kwq045

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klíč k léčbě typu nádoru prsu, kde tamoxifen nezabere

Vědci z amerického National Cancer Institute identifikovali skupinu buněčných markerů, které jsou úzce spojeny se vznikem méně časté, avšak agresivní formy rakoviny prsu neboli karcinomu negativního na receptor estrogenu.

Tamoxifen mění kognitivní schopnosti pacientek

Holandská studie porovnává neuropsychologický profil tamoxifenu a exemestanu v terapii nádorového onemocnění prsu u žen v menopauze.

Výzkum rezistence k sunitinibu u renálního karcinomu

Vědci z amerického Van Andel Research Institute nalezli způsob, jak zvrátit rezistenci renálního karcinomu k sunitinibu, který je v současné době lékem první volby v chemoterapii renálního karcinomu z jasných buněk.Všechny novinky