Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obezita, diabetes a přežívání pacientek s časným stadiem rakoviny prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.11.2013

Obezita, diabetes a přežívání pacientek s časným stadiem rakoviny prsu

Obezita a diabetes se stávají epidemií na mnoha místech světa. Oba faktory jsou navíc dle nejnovějších dat spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu a také s horšími výsledky její léčby. Nabízela se proto potřeba studie, která se zaměří na širokou kohortu pacientek a ověří případné souvislosti.

Americká studie zkoumala spojitosti mezi obezitou, diabetem a přežíváním u velké skupiny pacientek s rakovinou prsu léčených moderní chemoterapií či hormonální terapií. Do studie bylo zahrnuto 6 342 pacientek s rakovinou prsu ve stadiu I–III, které byly léčeny v období 1996–2005. Pacientky byly rozděleny dle BMI (body mass indexu) a přítomnosti diabetu.

Ve vícerozměrném modelu upraveném dle BMI, přítomnosti diabetu, zdravotních komorbidit, léčby a proměnných spojených s nádorem a pacientkou byly hodnoceny stupně rizika (HR – hazard ratio) u přežití bez rekurence (RFS), celkového přežití (OS) a u přežití vázaného na rakovinu prsu (BCSS – breast cancer specific survival). Při porovnání s pacientkami s normální váhou (BMI < 25) vyšla stupně rizika pro ženy s nadváhou následovně: 1,18 u RFS, 1,20 u OS a 1,21 u BCSS. U obézních žen byla míra rizika HR pro 1,13 u RFS, 1,24 u OS a 1,23 u BCSS. Detailní analýzy ukázaly, že tyto rozdílnosti jsou patrné ve skupině žen s pozitivními estrogenovými receptory, a nikoliv u žen s negativními estrogenovými receptory či HER2 pozitivních pacientek. U diabetiček představovaly stupně rizika ve srovnání s ženami bez diabetu tyto hodnoty: 1,21 u RFS,  1,39 u OS a 1,04 u BCSS.

Při moderní adjuvantní léčbě rakoviny prsu má tedy dle studie obezita negativní vliv na přežití pacientek bez rekurence, celkové přežití i přežití vázané na rakovinu prsu. Přítomnost diabetu mellitu má negativní vliv na přežití bez rekurence a celkové přežití. Proto kontrola a úprava obou faktorů může hrát důležitou roli při zlepšení přežívání obézních pacientek a pacientek trpících diabetem.

(boba)

Zdroj: Jiralerspong S. et al.: Obesity, diabetes, and survival outcomes in a large cohort of early-stage breast cancer patients. Annals of Oncology. 2013 Oct; 24 (10): 2506–14.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mutace BRCA1/2 nezvyšuje vliv perorální antikoncepce na riziko karcinomu prsa a ovarií

Metaanalýza klinických studií ukázala, že souvislost mezi užíváním perorální antikoncepce a karcinomem prsu a ovaria je u žen s mutací BRCA1/2 stejná jako u obecné populace.

Udržovací léčba sunitinibem zlepšila přežití bez progrese u metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Udržovací terapie sunitinibem vedla k lepším výsledkům léčby pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu po 1. linii chemoterapie než jejich pouhé sledování.

Těhotenství neohrožuje přežití žen s mutací BRCA1/2 a karcinomem prsu

Mezinárodní kohortová studie s více než 12 000 ženami s mutací BRCA1/BRCA2 ukázala, že těhotenství probíhající v době diagnózy karcinomu prsu nebo po této diagnóze nemá vliv na přežití.Všechny novinky