Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Obezita a zvýšené riziko světlobuněčného renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.2.2011

Obezita a zvýšené riziko světlobuněčného renálního karcinomu

Podle výsledků série kazuistik publikovaných v British Journal of Urology International v lednu 2010 je obezita spojena se zvýšeným rizikem světlobuněčného karcinomu ledvin (RCC, clear-cell renal carcinoma).

Některé studie se přiklání k teorii, že obezita může být rizikovým faktorem pro RCC, ale přesný důvod není znám. Dalšími možnými příčinami mohou být hormonální změny, snížená funkce imunitního systému, hypertenze nebo diabetes právě u obézních jedinců. Autoři studie hodnotili souvislost mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) a histologickými charakteristikami RCC v kohortě 1 640 pacientů s chirurgicky odstraněným renálním kortikálním tumorem. Celkově 12 % těchto nádorů bylo benigních a 88 % maligních, z nichž zhruba dvě třetiny (61 %) tvořil světlobuněčný karcinom.

Obezita je definována hodnotou BMI více než 30 kg/m2 a ta se vyskytla u 38 % sledovaných účastníků. Střední hodnota všech pacientů byla 28 kg/m2. Vysoké hodnoty BMI významně korelovaly s histologickými nálezy jasných buněk při úpravě faktorů, jako jsou například velikost tumoru, věk, pohlaví, GFR, hypertenze, diabetes a kouření.

Na každou jednotku BMI připadl poměr šancí 1,04 (95% CI, 1,02–1,06; P < 0,001). Pro obézní versus neobézní pacienty byl poměr šancí 1,48 (95% CI, 1,19–1,84; P < 0,001). V této studii se index tělesné hmotnosti ukázal jako nezávislý prediktor histologického nálezu jasných buněk v podskupině pacientů s RCC, která nezahrnovala benigní renální kortikální tumory; poměr šancí 1,04 (95% CI, 1,02–1,06; P = 0,001). Dalšími významnými nezávislými prediktory jsou mužské pohlaví a velikost tumoru.

Limitací této studie je, že se jedná o retrospektivní sérii kazuistik bez kontrolní skupiny, se selekčním biasem a výpočtem BMI pouze v jednom časovém bodě. Autoři komentují publikované výsledky jako významné z hlediska klasifikace individuálních prediktorů pravděpodobnosti rozvoje světlobuněčného renálního karcinomu i přes stále nedostatečné znalosti jejich patologie. Obezita prokázala nejsilnější asociaci pro rozvoj RCC.

(Thom)

Zdroj:
Lowrance et al.: Obesity is associated with a higher risk of clear-cell renal cell carcinoma than with other histologies: Obesity associated with clear-cell RCC. BJU International, 2010; 105 (1): 16; DOI: 10.1111/j.1464-410X.2009.08706.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aromasin: naděje snížení rizika rakoviny prsu u postmenopauzálních žen

Podle předběžných závěrů malé studie prezentované na 33. výročním sympoziu karcinomu prsu v San Antoniu v prosinci 2010 je účinek exemestanu slibný v prevenci rakoviny prsu u žen s vysokým rizikem rozvoje nádorového bujení v menopauze.

Imunoterapie v onkologii

Modifikace imunitního systému s cílem léčby nádorů je myšlenka pocházející ještě z předválečné doby. Dnes má imunoterapie přesně vymezené indikace, ale i přesto, že nenaplnila původní očekávání, probíhají v dané oblasti stále další a další experimenty.

Populační studie rizika karcinomu prsu u dcer matek diabetiček

Diabetes mellitus během těhotenství vede k hypertrofii plodu. Ta sama o sobě je podle výsledků studií spojena s vyšším rizikem karcinomu prsu do budoucna.Všechny novinky