Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nový marker pro kolorektální karcinom

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.9.2009

Nový marker pro kolorektální karcinom

Vědci identifikovali nového slibného kandidáta na tumorsupresorový gen v kolorektálním karcinomu a zkoumají jeho možné použití jako potenciálního biomarkeru ve vzorcích stolice. Nová studie na toto téma byla publikována online v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Vědci z Maastrichtské univerzity zkoumali N-Myc downstream-regulated gene 4 (NDRG4) a jeho možné využití jako biomarkeru. Autoři studie analyzovali metylaci NDRG4 promotoru a jeho expresi v buněčných liniích lidského kolorektálního karcinomu, dále v buňkách nenádorové sliznice tlustého střeva a ve tkáni kolorektálního karcinomu. Metylace promotorové oblasti genu NDRG4 byla studována v DNA získané ze vzorků stolice 75 pacientů s kolorektálním karcinomem a 75 kontrolních subjektů pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) specifické k metylaci.

Vědci zjistili, že metylace promotoru NDRG4 měla vyšší prevalenci v nádorové tkáni než v nenádorové sliznici tlustého střeva. NDRG4 mRNA a jeho proteinová exprese byla v nádorové tkáni ve srovnání s nepostiženou sliznicí nižší. K metylaci specifická PCR cílená na metylované promotorové oblasti NDRG4 genu odhalila ve vzorcích stolice přítomnost kolorektálního karcinomu u 53 % případů karcinomu a subjekty bez karcinomu správně zařadila ve 100 % případů.

Podle autorů studie výsledná data naznačují, že metylace promotorové oblasti genu NDRG4 je potenciálně užitečná jako neinvazivní biomarker umožňující identifikaci jednotlivců s rizikem kolorektálního karcinomu, kterým je doporučeno kolonoskopické vyšetření.

V editorialu souvisejícím s článkem komentuje doktor Gad Rennert z Haify koncept molekulárního testování vzorků stolice pro vyhledání počátečních stadií kolorektálního karcinomu a jeho pozici v současné medicíně: „Molekulární diagnostika kolorektálních nádorů a některých adenomů nyní pokročila do nové fáze. Pokud bude dále vylepšována, stane se vhodnou a dostupnou metodou prevence a časné detekce kolorektálních nádorů v obecné populaci.“

(vek)

Zdroje:
1. Melotte et al. N-Myc downstream-regulated gene 4 (NDRG4): a candidate tumor suppressor gene and potential biomarker for colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2009, 101: 916–927
2. Editorial: Rennet G. Are We Getting Closer to Molecular Population Screening for Colorectal Cancer? J Natl Cancer Inst 2009, 101: 902–903.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Funguje HPV testace?

Podle výsledků studie publikované v červencovém čísle časopisu The Lancet Oncology nezlepšuje kombinace HPV testace a pravidelného cytologického vyšetření detekci karcinomu děložního čípku ve srovnání se samotnou cytologií. Preventivní program, založený na cytologickém vyšetření, zachytí asi 70% nádorů ve stadiu CIN.

Mastné kyseliny vážící proteiny se mohou stát novými markery renálního karcinomu

Adenokarcinom ledvin představuje nejčastější zhoubný útvar ledvin. Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami je velmi špatná. Pětileté přežití je nižší než 10 %, zatímco u pacientů s časným stadiem nádoru je to 80–90 %.

Sunitinib a GIST

Úřady ve Velké Británii vydaly předběžný hodnotící dokument, který doporučuje lék sunitinib společnosti Pfizer (distribuovaný pod komerčním názvem Sutent) hradit jako lék druhé volby pro pacienty s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Sunitinib prodloužil interval bez progrese a také celkovou dobu přežití.Všechny novinky