Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová účinná mikrochirurgická technika v léčbě lymfedému

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 4.6.2009

Nová účinná mikrochirurgická technika v léčbě lymfedému

Po odstranění lymfatických uzlin nebo při jejich blokádě dochází k rozvoji lymfedému. Odhaduje se, že 25–30 % žen s rakovinou prsu je postiženo touto nepříjemnou komplikací, v jejíž etiologii se kromě exenterace axilárních uzlin uplatňuje i radiační léčba.

Lékaři z kliniky plastické chirurgie texaské univerzity v Andersonově centru pro léčbu nádorů v Houstonu zrealizovali prospektivní studii, jíž se účastnilo 20 pacientek s nádorem prsu. Pacientky zařazené do studie podstoupily odstranění lymfatických uzlin a 16 z nich absolvovalo i radiační léčbu. Lymfedém související s léčbou základního onemocnění u nich trval průměrně 4,8 roku a dosahoval stadia II–III. Před mikrochirurgickým zákrokem byla postižená horní končetina o 34 % objemnější než končetina nepostižená.

Lékaři v řešení lymfedému použili mikrochirurgickou techniku zvanou lymfaticko-venózní bypass. Principem operace je přesměrování toku lymfy do malých žil o průměru 0,3–0,8 mm. Tato nová metoda výrazně ulevuje pacientům s lymfedémem tím, že umožňuje odvést stagnující lymfu. Ačkoliv po výkonu nedochází ke kompletní remisi lymfedému, dosažené zlepšení je signifikantní, a navíc nejsou známy žádné zásadní nevýhody zákroku. Průměrně bylo u každého pacienta provedeno 3,5 bypassu a průměrný operační čas byl 3,3 hodiny.

Z celkem 20 pacientek jich 19 udávalo po výkonu značné zlepšení tíže lymfedému. Po prvním měsíci došlo ke zmenšení objemu končetiny o 29 %, po třech měsících o 36 % a po šesti měsících o 39 % a po roce přetrvávalo 35% zmenšení otoku. U třech pacientek, udávajících zlepšení, nebylo toto objektivně zaznamenáno. U nikoho nedošlo k pooperačním komplikacím nebo k exacerbaci lymfedému.

Doktor Chang, který studii na letošním setkání plastických chirurgů v Rancho Mirage v Kalifornii prezentoval, se domnívá, že v budoucnu by technika lymfaticko-venózního bypassu mohla být použita i v rámci prevence lymfedému. Poznamenal, že tato metoda může být použita i v léčbě lymfedému na dolní končetině u pacientů s nádory v pelvické oblasti. K posouzení účinnosti drenáže v dlouhodobém horizontu bude nezbytné další sledování.

(jos)

Zdroj: 88th Annual Meeting of the American Association of Plastic Surgeons: Scientific session III. 12. Presented March 23, 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kryoablace je plnohodnotnou metodou pro léčbu rakoviny prostaty

Novou chirurgickou metodou v léčbě ohraničeného nádoru prostaty, která se stále více prosazuje, je tzv. kryoablace. Srovnáním s ostatními použitelnými metodami se zabývalo 8 studií během let 1986 až 2006, z nichž 2 byly randomizované a placebem kontrolované.

Užívání syntetických steroidů zvyšuje riziko rekurence u žen po operaci karcinomu prsu

Článek v únorovém vydání odborného časopisu The Lancet Oncology informuje o výsledcích studie holandských lékařů. Ty ukázaly, že riziko rekurence po operaci karcinomu prsu se výrazně zvyšuje při užívání tibolonu.

Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně.Všechny novinky