Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová TNM klasifikace nádorů plic

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.2.2011

Nová TNM klasifikace nádorů plic

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.

Klasifikace TNM je společná pro většinu nádorových onemocnění kromě nemocí hematoonkologických. Umožňuje totiž poměrně rychle a přesně určit jak staging, tak i grading nádorů. TNM se určuje na základě klinického vyšetření, v tom případě může být před každým symbolem písmeno „c“ (cT, cN, cM). Pokud klasifikaci provádí patolog na základě histologického vyšetření nádoru, pak se označuje písmenem „p“ (pT, pN, pM). Klinická a patologická klasifikace se můžou navzájem lišit.

Při změně TNM klasifikace plicních nádorů bylo do databáze zahrnuto celkem 81 495 pacientů z celého světa, z toho 68 463 s nemalobuněčným a 13 032 s malobuněčným karcinomem plic. Všichni pacienti byli léčeni mezi lety 1990 a 2000.

TNM klasifikace plicních karcinomů byla upravena následovně:

T (velikost nádoru)

 • TX: primární nádor nelze hodnotit, nebo byl nádor prokázán pouze na základě přítomnosti maligních buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale není viditelný zobrazovacími vyšetřovacími metodami nebo bronchoskopicky
 • T0: bez známek primárního nádoru
 • Tis: karcinom in situ
 • T1a: nádor o velikosti ≤ 2 cm
 • T1b: nádor o velikosti > 2 cm ale ≤ 3 cm
 • T2a: nádor o velikosti > 3 cm ale ≤ 5 cm
 • T2b: nádor o velikosti > 5 cm ale ≤ 7 cm
 • T3: (původně T2) nádory větší než 7 cm + nádory s dalšími uzly ve stejném laloku jako primární nádory
 • T4: nádorové uzly v jiném stejnostranném laloku

N (postižení regionálních lymfatických uzlin)

 • NX: regionální mízní uzliny nelze hodnotit
 • N0: v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy
 • N1: metastázy ve stejnostranných peribronchiálních a/nebo stejnostranných hilových uzlinách a intrapulmonálních uzlinách, včetně postižení přímým šířením
 • N2: metastázy ve stejnostranných mediastinálních a/nebo subkarinálních mízních uzlinách
 • N3: metastázy v druhostranných mediastinálních, druhostranných hilových, stejnostranných či druhostranných skalenických nebo supraklavikulárních mízních uzlinách

M (vzdálené metastázy)

 • MX: vzdálené metastázy nelze hodnotit
 • M0: nejsou vzdálené metastázy
 • M1: vzdálené metastázy, včetně samostatného nádorového uzlu nebo uzlů v různých lalocích (stejnostranných či druhostranných)
 • M1a: postižení kontralaterální plicní uzliny a pleurální šíření
 • M1b: vzdálené metastázy

Tento návrh TNM klasifikace dosud nebyl v České republice schválen, nicméně jeho přijetí by mělo být otázkou několika málo měsíců.

(kam)

Zdroj:
Wrona A, Jassem J. The new TNM classification in lung cancer. Pneumonol Alergol Pol 2010;78(6):407-417.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita a zvýšené riziko světlobuněčného renálního karcinomu

Podle výsledků série kazuistik publikovaných v British Journal of Urology International v lednu 2010 je obezita spojena se zvýšeným rizikem světlobuněčného karcinomu ledvin (RCC, clear-cell renal carcinoma).

Ženy s falešně pozitivním nálezem na mamografii pociťují zvýšenou úzkost a sníženou kvalitu života

Několik tisíc žen podstoupí ročně mamografické vyšetření. Nedávno provedená studie publikovaná v časopise British Journal of Surgery poukázala na důležitou skutečnost – falešně pozitivní výsledek vyšetření vede u žen k pocitům úzkosti a snížení kvality života.

Aromasin: naděje snížení rizika rakoviny prsu u postmenopauzálních žen

Podle předběžných závěrů malé studie prezentované na 33. výročním sympoziu karcinomu prsu v San Antoniu v prosinci 2010 je účinek exemestanu slibný v prevenci rakoviny prsu u žen s vysokým rizikem rozvoje nádorového bujení v menopauze.Všechny novinky