Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová technika nahradí biopsii prsu?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.7.2009

Nová technika nahradí biopsii prsu?

Magnetická rezonance za použití difuzně váženého zobrazení (diffusion-weighted imaging, DWI) od sebe dokáže rozlišit maligní a benigní prsní léze a tím pomáhá redukovat počet nadbytečných prsních biopsií. Toto tvrzení podpořily výsledky studie uskutečněné v National Institute of Health v americké Bethesdě.

V rámci studie bylo vyšetřeno 80 pacientek s celkovým počtem 85 lézí. Přitom padesát z šedesáti lézí bylo pomocí nové vyšetřovací techniky správně označeno jako maligní a zároveň 23 z 25 lézí správně jako benigní.

K určení malignity léze byla použita kvantitativní analýza DWI obrazů. DWI zobrazení dokáže bez použití kontrastu rozlišit buněčnou denzitu léze, která úzce souvisí s pravděpodobností malignity daného ložiska. Buněčná denzita totiž významně ovlivňuje efektivní hodnotu difuzního koeficientu (apparent diffusion coefficient – ADC) vody v dané tkáni a právě DWI zobrazení dokáže difuzi molekul vody v tkáni zachytit.

Uvedená studie, která byla prezentována v dubnu 2009 na konferenci Americké radiologické společnosti, však není jediná, jež v poslední době přinesla dobré výsledky s použitím DWI MR při charakterizaci prsních lézí. Například v roce 2008 v japonském odborném časopise Magnetic Resonance in Medical Sciences byly zveřejněny výsledky jiné studie, která si kladla za cíl zhodnotit použitelnost ADC pro diferenciální diagnostiku nádorů prsu a určit vztah mezi tímto koeficientem a celularitou nádoru. DWI obrazy je možné použít nejen k rozlišení sporných prsních lézí, ale například i k charakterizaci cystických lézí intrakraniálních, jaterních nebo k detekci kolorektálního karcinomu.

Použití magnetické rezonance (MR) pro zobrazení prsní tkáně je běžné a nová metoda s DWI zobrazením rozšiřuje stávající možnosti jejího využití o možnost rozlišit maligní a benigní léze. Podle výsledků některých studií hodnota ADC dokonce dobře koreluje se stupněm malignity zobrazovaného tumoru.

(vek)

Zdroje: Hatakenaka M. et al.: Apparent diffusion coefficients of breast tumors: clinical application, Magn Reson Med Sci 7: 23–29, 2008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání exemestanu s anastrozolem v podání u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu

Pacientky s rozvinutým metastatickým postižením při karcinomu prsu jsou zpravidla dříve léčeny chemoterapií než hormonální terapií. Nedávné studie inhibitorů aromatázy popisovaly dosažené výsledky u těchto pacientek.

Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy.

Karcinom prsu u mladých žen a jeho dopad na fertilitu

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen v rozvinutých zemích. Ačkoliv mladé ženy představují menšinu pacientů, kteří jsou postiženi nádorovým onemocněním prsu, o to důležitější je u této skupiny pacientů případný vzájemný vliv onemocnění a léčby na plánované mateřství a další život ženy.Všechny novinky