Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová cílená léčba dává naději některým pacientům s NSCLC karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 15.1.2014

Nová cílená léčba dává naději některým pacientům s NSCLC karcinomem

Americká FDA (Food and Drug Administration) i evropská EMA schválily použití crizotinibu k léčbě pacientů s pozdním stadiem nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivním ALK genem. Spolu s lékem je dostupný také diagnostický test pro posouzení ALK pozitivity.

Pro koho je lék určen

Crizotinib je určen pro skupinu zhruba 1–7 % pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u kterých je abnormální ALK gen (anaplastic lymphoma kinase gene). Lék byl schválen zároveň s doprovodným diagnostickým testem ke zjištění ALK pozitivity. Mechanismus účinku léku spočívá v blokování určitých proteinů (kináz), mezi které patří právě i kináza kódovaná ALK genem.

Bezpečnost a účinnost

Ke zhodnocení bezpečnosti a účinnosti proběhly celkem dvě studie, které zahrnovaly 255 pacientů v pozdní fázi ALK pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic. V jedné studii došlo při užívání crizotinibu ke zlepšení u 50 %, a ve druhé dokonce u 60 % pacientů. Většina ALK pozitivních pacientů jsou nekuřáci, histologicky se jedná většinou o adenokarcinom. Pokud je lék účinný, účinkuje rychle a u symptomatických pacientů s pokročilým nádorem dochází k významnému zlepšení. V obou studiích byl crizotinib podáván pacientům, u kterých již dříve proběhla neúspěšná léčba chemoterapií.

Tyto průlomové výsledky jsou velmi významné. Zatím ale není jasné, jaký by byl výsledek při podání léku v časnější fázi léčebného procesu, například jako léku první linie u rekurentního nebo pokročilého karcinomu plic. Zároveň je jeho cena zatím poměrně vysoká.

Výzkumy v souvislosti s karcinomem plic

Asociace mezi ALK genem a karcinomem plic byla objasněna teprve v roce 2007 vědci z univerzity v Tokiu. Neustále probíhají výzkumy, jejichž cílem je objasnit problematiku plicních nádorových onemocnění – vnitřních mechanismů, které řídí jejich růst a šíření. Nové poznatky pak vedou k výrobě nových cílených léků. Některé z nich (bevacizumab, erlotinib) jsou již při léčbě nemalobuněčného karcinomu plic používány. Jiné jsou zatím ve fázi klinických testů.

(cabi)

Zdroj: Finding Cures: New Targeted Therapy Raises Hope for Some Lung Cancer Patients. Dostupné přes www.cancer.org

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba rakoviny prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory – everolimus a exemestan

Pro pacientky s rakovinou prsu, jejichž onemocnění relabovalo či progredovalo při léčbě nesteroidními inhibitory aromatázy (NSAI), bylo potřeba najít jinou možnost léčby. Studie BOLERO-2 (Breast Cancer Trials of EveROlismus-2) nabízí právě těmto pacientkám novou alternativu léčby.

Příznivý vliv odporového tréninku u pacientů po prodělané protinádorové léčbě

Současné poznatky ukazují, že pravidelná fyzická aktivita v průběhu protinádorové léčby a po ní pomáhá zlepšovat zdravotní stav pacientů. Výsledky nedávno zveřejněné metaanalýzy ukazují především na prospěšnost odporového cvičení („resistance training“).

Vědci odhalili nové výhodné vlastnosti exemestanu

Exemestan, steroidní inhibitor aromatázy užívaný při léčbě karcinomu prsu pozitivního na estrogenové receptory, má podle nových poznatků vedle schopnosti inhibice hormonální tvorby rovněž protektivní vlastnosti a je schopen ochránit buňky před poškozením UV zářením, zánětlivým procesem a jinými nepříznivými vlivy. Alespoň to tvrdí nedávno provedená americká studie.Všechny novinky