Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nežádoucí účinky hormonální terapie karcinomu prsu jsou ukazatelem lepší odpovědi na léčbu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.12.2012

Nežádoucí účinky hormonální terapie karcinomu prsu jsou ukazatelem lepší odpovědi na léčbu

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s adjuvantní léčbou rakoviny prsu v první linii je prediktorem delšího přežití bez choroby (DFS) a celkového přežití (OS), jak potvrdila retrospektivní analýza německé studie TEAM.

Již předchozí studie ukázaly souvislost mezi výskytem vazomotorických a kloubních příznaků spojených s podáváním tamoxifenu a inhibitorů aromatázy u žen s rakovinou prsu a lepší klinickou odpovědí na léčbu. Porovnat DFS a OS u žen s adjuvantní hormonální léčbou karcinomu prsu na základě výskytu artralgie/myalgie a menopauzálních příznaků se pokusila také retrospektivní analýza kohorty žen z německé studie TEAM (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational trial).

Do analýzy bylo zahrnuto 1 502 pacientek s časným hormondependentním karcinomem prsu. 739 žen dostávalo tamoxifen a následně exemestan, 763 žen bylo po celých 5 let trvání studie léčeno exemestanem. Výsledky ukázaly významně delší DFS a OS u pacientek, které uváděly výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou – artralgie/myalgie, návaly, horka, pocení, únava a další menopauzální příznaky – v porovnání s pacientkami bez těchto příznaků. Prodloužení OS a DFS predikovala již přítomnost jednoho nežádoucího účinku adjuvantní hormonální terapie. Prediktivní význam výskytu nežádoucích účinků na OS byl nezávislý na podávané terapii. Pokud se týká DFS, byla přítomnost nežádoucích účinků spojena s jeho prodloužením pouze u žen léčených exemestanem, nikoliv u žen se sekvenční léčbou.

Tato analýza potvrdila korelaci mezi výskytem nežádoucích účinků časné hormonální adjuvantní léčby karcinomu prsu a delším celkovým přežitím pacientek. Přežití bez choroby bylo významně delší pouze u žen s nežádoucími účinky, které byly po celou dobu léčeny exemestanem.

(zza)

Zdroj: Hadji P., Kieback D. G., Tams J., et al. Correlation of treatment-emergent adverse events and clinical response to endocrine therapy in early breast cancer: a retrospective analysis of the German cohort of TEAM. Ann Oncol. 2012 Oct; 23 (10): 2566–72. Epub 2012 Mar 30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba zaměřená na patogeny přítomné v dýchacích cestách by mohla zlepšit léčbu pacientů s rakovinou plic

Kolonizace dýchacích cest byla zjištěna téměř u poloviny pacientů s rakovinou plic a významně korelovala s kratším přežitím pacientů.

Laktátdehydrogenáza je prediktorem celkového přežití u pokročilého karcinomu ledvin

Česká republika se opakovaně objevuje na celosvětově prvním místě v incidenci zhoubných nádorů ledvin. U třetiny nemocných je navíc onemocnění diagnostikováno v pokročilém nebo metastazujícím stadiu.

Praktický dopad nové klasifikace karcinomů plic na diagnostické postupy

Nová klasifikace karcinomů plic z roku 2011, kterou si vyžádaly moderní možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), mění požadavky na diagnostické postupy tohoto onemocnění.Všechny novinky