Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nerovnováha sérové MMP-9 a inhibitoru TIMP-2 může predikovat odpověď na léčbu sunitinibem u metastazujícího renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.5.2014

Nerovnováha sérové MMP-9 a inhibitoru TIMP-2 může predikovat odpověď na léčbu sunitinibem u metastazujícího renálního karcinomu

Japonští vědci studovali význam stanovení hladin cirkulujících matrixových metaloproteináz (MMPs) a tkáňových inhibitorů metaloproteináz (TIMPs). Kladli si otázku, zda by tyto látky mohly sloužit u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC) léčených sunitinibem jako prediktory progrese onemocnění.

Pomocí metody ELISA byly studovány hladiny cirkulujících metaloproteináz MMP-2, MMP-9 a inhibitorů TIMP-1 a TIMP-2 ve vzorcích séra. Vzorky byly získány celkem od 52 pacientů s mRCC léčených sunitinibem, a to v okamžiku vstupu do studie a dále vždy první den každého léčebného cyklu až do progrese onemocnění.

Vstupní hladiny metaloproteinázy MMP-9 byly významně vyšší u pacientů neodpovídajících na léčbu sunitinibem (nonresponderů) než u responderů, zatímco vstupní hladiny TIMP-2 u nonresponderů byly signifikantně nižší než u responderů. Poměr MMP-9/TIMP-2 při vstupu do studie byl u nonresponderů taktéž signifikantně vyšší než u responderů na léčbu sunitinibem. Univariantní analýza prokázala, že právě poměr MMP-9/TIMP-2 signifikantně koreluje s přežitím bez progrese (PFS), zatímco u MMP-9 a TIMP-2 nebyl tento vztah potvrzen. Poměr MMP-9/TIMP-2 pak může být vedle klasifikace Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a hodnot C-reaktivního proteinu dalším nezávislým faktorem spojeným s (PFS). Poměr MMP-2/TIMP-2 byl navíc v čase progrese onemocnění ve srovnání s hodnotami získanými v době vstupu do studie signifikantně vyšší.

Tato zajímavá studie ukázala, že nerovnováha mezi sérovými hladinami MMP-9 a TIMP-2 může být použita jako nový biomarker pomáhající předpovídat progresi onemocnění u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčených sunitinibem.

(eza)

Zdroj: Miyake H. et al. Significance of circulating matrix metalloproteinase-9 to tissue inhibitor of metalloproteinases-2 ratio as a predictor of disease progression in patients with metastatic renal cell carcinoma receiving sunitinib. Urol Oncol. – publikováno online 26. března 2014; doi: 10.1016/j.urolonc.2014.01.016

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

Léčebná kombinace exemestan a everolimus zlepšuje při zachované kvalitě života dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Další analýzou studie BOLERO-2 byla účinnost a přijatelná bezpečnost potvrzena také u podskupin starších pacientek.

U starších pacientů s metastazujícím renálním karcinomem se není třeba obávat léčby sunitinibem

Retrospektivní analýza 6 studií s 1 059 pacienty ukázala, že léčbu sunitinibem lze bezpečně a s klinickým přínosem podávat i u pacientů starších 70 let.

Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech i sunitinibu.Všechny novinky