Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Některé varianty receptoru vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.7.2008

Některé varianty receptoru vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu

Variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol mohou podle nové studie u postmenopauzálních žen zvyšovat riziko karcinomu prsu. Lékaři z Oddělení epidemiologie nádorových onemocnění z německého Onkologického výzkumného centra spolu s kolegy z univerzity v Hamburku zorganizovali studii, které se zúčastnilo 1408 pacientek s karcinomem prsu a 2612 žen pro kontrolu.

Vysoký příjem vitamínu D a plazmatická koncentrace jeho metabolitů koreluje se sníženým rizikem rozvoje nádorového onemocnění prsu. Jak je známo, vitamin D také hraje roli v regulaci hladiny vápenatých iontů a ovlivňuje diferenciaci buněk. Mohl by tedy být prvkem důležitým pro sledování buněk, které podlehly malignímu zvratu. Předchozí studie zvažující souvislost mezi vitaminem D a karcinomemm prsu však dospěly k rozporuplným závěrům.

Tým pod vedením lékařky Chang-Claudeové se ve své studii věnoval genům kódujícím protein receptoru vitamínu D. Do studie byly zařazeny ženy s polymorfismem FokI a TaqI, což jsou dobře známé variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol, a také s polymorfismy VDR-5132 a Cdx2, které jsou pokládány za podklad rozdílů ve funkci receptorů.

U jednotlivých skupin žen ale nebyly zaznamenány žádné rozdíly v koncentraci 25-hydroxyvitaminu D, který je ukazatelem hladiny vitaminu D. Také se nepodařilo nalézt vztah mezi přítomností zmíněných polymorfismů a rizikem karcinomu prsu. U žen s variantou TaqI bylo zpozorováno zvýšené riziko výskytu estrogen-senzitivních tumorů. To nahrává myšlence, že na protinádorové aktivitě vitamínaminu D se podílí i jeho role v metabolismu estrogenů.

K rozpoznání vlivu zmíněných polymorfismů na funkci, aktivitu a koncentraci receptorů pro vitamin D je ale zapotřebí dalších studií.

(hak)

Zdroj: Variants Of Vitamin D Receptor Linked To Increased Risk Of Breast Cancer. BioMed Central/Breast Cancer Research 2008, April 21.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. V červnovém čísle časopisu JAMA však vyšel článek, podle kterého pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou mají paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Prognóza kolorektálního karcinomu závisí více na hloubce invaze než na nálezu v uzlinách

Na letošním sjezdu American Society of Clinical Oncology v Chicagu byla prezentována studie, která může změnit léčebný postup až u čtvrtiny pacientů s kolorektálním karcinomem a která mění pohled na současný systém stagingu tohoto zhoubného nádoru.

Dietní faktory a riziko rakoviny prsu – studie u žen v jižní Francii

O stravě se mluví jako o jednom z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vznik nádorového bujení, znalosti o jejím vlivu na jednotlivé typy nádorů jsou však dosud velmi vágní. V letech 2002 až 2004 byla provedena studie zkoumající vztah mezi stravovacími zvyklostmi a rozvojem rakoviny prsu.Všechny novinky