Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.5.2009

Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně 2 roky a 10 měsíců po levostranné radikální nefrektomii.

Žena ve věku 55 let byla přijata do nemocnice pro makrohematurii v lednu roku 2003. Provedené CT celého těla zobrazilo izolovaný tumor levé ledviny o velikosti 5,9 cm bez známek metastatického procesu. Pacientka v lednu 2003 absolvovala levostrannou radikální nefrektomii. Histologicky se jednalo o karcinom ze světlých buněk, grade I-II, tumor vtahoval renální pouzdro, avšak nebyla přítomna jeho infiltrace, hilové cévy a okraje resekovaného ureteru byly bez nálezu maligních buněk. Následná vyšetření v rámci dispenzarizace neodhalila žádné známky recidivy či vzdálených metastáz do listopadu roku 2005, kdy byla rutinním mamografickým vyšetřením zobrazena léze pravého prsu o velikosti 6 mm. Biopsie potvrdila metastázu karcinomu ledviny.

Následovalo kompletní vyšetření, které nepotvrdilo další vzdálené metastázy. Prsní ložisko bylo extirpováno v prosinci 2005. Okraje resekátu byly bez nádorových buněk, žádná další léčba nebyla indikována. Rutinní následná vyšetření v rámci dispenzarizace (včetně CT, mammografie, sonografie) neprokázala přítomnost onemocnění až do srpna 2007, kdy byla kazuistika odeslána k publikaci.

Malý počet těchto případů v literatuře nasvědčuje, že prsní tkáň je vysoce neobvyklou lokalizací metastatického postižení. Avšak jak pacienti s maligním onemocněním přežívají déle, může dojít k nárůstu počtu těchto případů. Nejfrekventovanějším původcem metastáz do prsní tkáně u žen je maligní melanom, lymfom, retikulosarkom a plicní karcinom, u mužů karcinom prostaty. Metastazující karcinom ledviny do prsní tkáně je velmi vzácný (asi 3 % případů).

Paliativní radioterapie nebo chemoterapie je léčbou volby při nálezu dalších metastatických ložisek, v případě izolované metastatické léze v prsní tkáni je indikována metastazektomie, mastektomie s lymfadenektomií není nezbytná. V prezentovaném případě pacientka dva a půl roku po metastazektomii přežívá bez známek onemocnění.

(val)

Zdroj: IMAJ 2008;10:736–737.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přirozeně se vyskytující HER2 karboxyterminální fragment podporuje růst a metastazování nádorů prsu

HER2 je tyrozinkinázový receptor patřící do rodiny receptorů pro epidermální růstové faktory. Dimerizace extracelulárních domén HER receptorů spouští fosforylaci tyrozinových zbytků, která dále ovlivňuje četné signální dráhy.

Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Po průniku do lymfatického a cévního systému mohou zakládat vzdálené metastázy. Vědci nyní objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.

Blokáda klíčových genů u karcinomu prsu zabraňuje vzniku metastáz

Vědci z Weill Cornell Medical College objevili roli dvou nedávno identifikovaných genů jakožto podpůrných genů při vzniku metastáz karcinomu prsu. Výzkumníci věří, že jejich objevy jsou důležité pro pacienty.Všechny novinky