Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba rakoviny prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory – everolimus a exemestan

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 31.12.2013

Léčba rakoviny prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory – everolimus a exemestan

Pro pacientky s rakovinou prsu, jejichž onemocnění relabovalo či progredovalo při léčbě nesteroidními inhibitory aromatázy (NSAI), bylo potřeba najít jinou možnost léčby. Studie BOLERO-2 (Breast Cancer Trials of EveROlismus-2) nabízí právě těmto pacientkám novou alternativu léčby.

Ve třetí fázi této studie byla porovnána terapie everolimem (10 mg/den) a exemestanem (25 mg/den) s léčbou placebem a exemestanem (25 mg/den). Jednalo se o dvojitě zaslepenou randomizovanou studii, jež se soustředila na postmenopauzální ženy s pokročilou rakovinou prsu s potvrzenou pozitivitou hormonálních receptorů (HR+), u nichž došlo k rekurenci či progresi v průběhu léčby či po ní nesteroidními inhibitory aromatázy. Primárním cílem studie bylo stanovení přežití bez progrese (PFS), dále bylo zkoumáno celkové přežití, podíl odpovědí na léčbu a klinické benefity. Hodnocení bylo prováděno léčebným klinickým centrem a dále nezávislým radiologickým centrem.

Výsledky studie, jejíž střední doba sledování byla 18 měsíců, ukázaly, že PFS trvala u kombinace everolimus + exemestan znatelně déle než u placeba + exemestanu (dle klinického centra: 7,8 měsíce oproti 3,2 měsíce, HR 0,45 a p < 0,0001; dle nezávislého radiologického centra: 11,0 oproti 4,1, HR 0,38 a p < 0,0001), a to v rámci celé populace a také v předdefinovaných podskupinách, které zahrnovaly pacientky s viscerálními metastázami či pacientky s rekurencí v průběhu 12 měsíců po absolvování adjuvantní léčby.

Incidence a závažnost nežádoucích účinků byly obdobné těm, které se objevovaly v jiných studiích s everolimem. Mezi nejčastější patřily stomatitida, vyrážka, únava, průjem, snížená chuť k jídlu a úbytek na váze.

Přidání everolimu k exemestanu znatelně prodloužilo PFS u pacientek s HR+ pokročilou rakovinou prsu s rekurencí či progresí onemocnění, které následovalo předchozí léčbu NSAIs.

(boba)

Zdroj: Yardley D. A., et al. Everolimus Plus Exemestane in Postmenopausal Patients with HR(+) Breast Cancer: BOLERO-2 Final Progression-Free Survival Analysis. Advances in Therapy. 2013 Oct; 30 (10): 870–84.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Příznivý vliv odporového tréninku u pacientů po prodělané protinádorové léčbě

Současné poznatky ukazují, že pravidelná fyzická aktivita v průběhu protinádorové léčby a po ní pomáhá zlepšovat zdravotní stav pacientů. Výsledky nedávno zveřejněné metaanalýzy ukazují především na prospěšnost odporového cvičení („resistance training“).

Vědci odhalili nové výhodné vlastnosti exemestanu

Exemestan, steroidní inhibitor aromatázy užívaný při léčbě karcinomu prsu pozitivního na estrogenové receptory, má podle nových poznatků vedle schopnosti inhibice hormonální tvorby rovněž protektivní vlastnosti a je schopen ochránit buňky před poškozením UV zářením, zánětlivým procesem a jinými nepříznivými vlivy. Alespoň to tvrdí nedávno provedená americká studie.

Olivový olej může příznivě ovlivnit léčbu ER pozitivního karcinomu prsu

Extra panenský olivový olej podporuje účinky inhibitorů aromatázy, vede k apoptóze a brání proliferaci MCF-7 buněk estrogen-receptor (ER) pozitivního karcinomu prsu.Všechny novinky