Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba hormondependentních nádorů

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.1.2009

Léčba hormondependentních nádorů

Vývoj a léčba hormondependentních nádorů souvisí s funkcí pohlavních steroidních hormonů. Naše znalosti o významu pohlavních hormonů ve fyziologii endokrinních orgánů, prsu, edometria a prostaty se významně rozšířily. Také se přišlo na to, jakou roli hraje dysregulace endokrinních vlivů v procesu maligní transformace.

Poznání složitých sítí buněčných interakcí a signalizačních drah by mohlo poskytnout příležitost pro cílené terapeutické intervence. Endogenní hormony (pohlavní steroidní hormony a peptidy hypofýzy) jsou zodpovědné za růst a rozvoj příslušných cílových orgánů. Tím, že stimulují proliferaci buněk, předurčují stejným mechanismem k vývoji maligního fenotypu.

Karcinom prsu je nejčastějším nádorem u žen v Japonsku a v západních zemích. Je již dobře známo, že estrogen hraje důležitou roli ve vývoji a růstu karcinomu prsu, stejně jako v reakci na léčbu těchto nádorů.

Klinické podávání hormonů začalo v roce 1939, kdy P. Ulrich potvrdil terapeutické účinky testosteronu u dvou pacientek s nádorem prsu [Ulrich P., 1939, Testosterone (hormone mâle) et son role possible dans le traitement de certains cancers du sein. Acta – Unio Internationalis Contra Cancrum 377–379]. V roce 1944 A. Haddow potvrdil příznivý účinek syntetického estrogenu (Haddow, A. et al. British Medical Journal. vol 2, 1944) a v 50. a 60. letech začaly být aktivně užívány estrogeny a androgeny v terapii.

Během posledních tří desetiletí byly mnohé studie a výzkumy zaměřeny na regulaci růstu nádorů prsu. Také byly identifikovány estrogenové a progesteronové receptory v těchto hormondependentních nádorech prsu.

V současné době je k dispozici několik hormonálních léků, které užíváme v terapii. Chceme-li blokovat působení estrogenů, selektivní modulátory estrogenových receptorů, které používáme, jako jsou tamoxifen a toremifen, se vážou na estrogenové receptory, což vede k oslabení genů, které reagují na estrogen (estrogen-responsive genes), k jejich selektivní down-regulaci.

Receptory progesteronu se staly užitečným markerem u hormondependentních nádorů prsu a do budoucna se očekává jejich další využití v léčebných schématech.

(mpm)

Zdroj: Hirotaka Iwase: Current topics and perspectives in the treatment of endocrine-related cancers. Int J Clin Oncol. 2008; 13 (5): 377–379. Publikováno online 23. 10. 2008 DOI 10.1007/s10147-008-0832-9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jizvení plicní tkáně může zvyšovat riziko vzniku karcinomu plic

Lokalizovaný zánětlivý proces a jizvení plicní tkáně, diagnostikované rentgenologicky, jsou spojeny s rizikem pozdějšího vzniku rakoviny plic. Alespoň to vyplývá ze skupinové analýzy, která byla publikována v listopadu 2008.

Syndrom hereditární leiomyomatózy a renálního karcinomu

Syndrom hereditární leiomyomatózy a renálního karcinomu je familiární syndrom, který nositele predisponuje k rozvoji leiomyomů kůže a dělohy a agresivnímu adenokarcinomu ledvin s definovanou genovou mutací.

Účinnost a bezpečnost laparoskopické nefrektomie u pacientů s komorbiditami

Laparoskopická nefrektomie je při léčbě onemocnění ledvin standardní metodou. Cílem studie bylo porovnání účinnosti a bezpečnosti laparoskopické chirurgie u pacientů s několika komorbiditami a bez komorbidit.Všechny novinky