Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.5.2008

Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu

V práci publikované v dubnovém čísle odborného časopisu European Urology popisují rakouští autoři své výsledky a zkušenosti s nepříliš častým operačním postupem – laparoskopickou parciální nefrektomií nádorů lokalizovaných v hilu ledviny.

Soubor výkonů

Tým lékařů z rakouského Lince provedl v letech 2000 až 2006 celkem 94 parciálních laparoskopických nefrektomií pro zhoubný nádor ledviny. Z tohoto počtu celkem 18 nádorů bylo umístěno v ledvinovém hilu, a bylo tedy dle předoperačního vyšetření v kontaktu s hlavní renální cévou.

Průměrná velikost operovaného nádoru byla 3 cm (rozmezí 2–4,5 cm). Osm operací bylo provedeno s renální arterií perfundovanou konzervačním roztokem (studená ischemie). Po odděleném uzavření renální arterie a renální žíly byla nádorová hmota jemně uvolněna a excidována. Postupem času autoři upustili od vkládání ureterálního stentu v průběhu operace.

Výsledky

Všechny operace byly dokončeny laparoskopicky bez nutnosti konverze. Průměrný čas operace byl 238 minut (rozmezí 150–420). Průměrná doba studené ischemie byla 42,5 minuty (rozmezí 27–63), průměrná doba teplé ischemie 34,1 minuty (rozmezí 24–56). Průměrná peroperační krevní ztráta byla 165 ml (rozmezí 50–500 ml).

Ve dvou případech došlo k porušení hlavní cévy během excize tumoru, konkrétně porušení segmentální arterie u jednoho pacienta a segmentální žíly u druhého pacienta. Obě tyto komplikace byly řešeny laparoskopicky. V jednom případě byla nutná laparoskopická revize pro extravazaci moči v bezprostředním pooperačním období.

U dvanácti z osmnácti pacientů byla k dispozici pooperační scintigrafie ledvin, která ve všech případech ukázala funkční zachovanou část ledviny. Histopatologické vyšetření potvrdilo renální karcinom u 14 pacientů (77,8 %). U jednoho pacienta byl zjištěn pozitivní resekční okraj na povrchu přiléhajícím k renální arterii. V pooperačním sledovaném období (průměrně 26 měsíců, rozmezí 1–59) se neobjevila žádná lokální recidiva nebo systémová progrese onemocnění.

Závěr

Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu je v rukou zkušeného laparoskopisty vhodný a bezpečný výkon. Onkologické výsledky se zdají být bezvadné, ale pro jejich správné zhodnocení je potřeba delší sledování.

(vek)

Zdroj: Lattouf J. B. et al: Laparoscopic Partial Nephrectomy for Hilar Tumors: Technique and Results., Eur Urol, April 2008

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Epitelové buňky v aspirované tekutině z bradavky znamenají vyšší riziko karcinomu

Ženy, které mají epitelové buňky v aspirované tekutině z bradavky, čelí vyššímu riziku rakoviny prsu než ženy bez přítomnosti epitelií v aspirátu. To tvrdí studie Kalifornské Univerzity.

Starší pacienti s tumorem ledvin často umírají vlivem příčin nesouvisejících s nádorovým onemocněním

Podle sdělení zveřejněného v časopise Cancer v květnu 2007 umírá třetina pacientů starších 70 let s nádorovým onemocněním ledvin nikoli na základní onemocnění, ale na některou z komorbidit.

Odhaleny geny zodpovědné za rezistenci k tamoxifenu

Přestože je hormonální terapie v léčbě hormondependentních karcinomů prsu velmi účinná, časem se na použitá farmaka vyvíjí rezistence. Nyní se však podařilo identifikovat sadu sedmi genů, které mohou být za vznik rezistencí a nárůst agresivity nádorů zodpovědné.Všechny novinky