Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Laktátdehydrogenáza je prediktorem celkového přežití u pokročilého karcinomu ledvin

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.11.2012

Laktátdehydrogenáza je prediktorem celkového přežití u pokročilého karcinomu ledvin

Česká republika se opakovaně objevuje na celosvětově prvním místě v incidenci zhoubných nádorů ledvin. U třetiny nemocných je navíc onemocnění diagnostikováno v pokročilém nebo metastazujícím stadiu. V současné době však neexistují validované prediktivní faktory celkového přežití (OS – overall survival) stanovované před terapií pokročilého karcinomu ledvin (RCC z angl. renal cell carcinoma).

Vysoké koncentrace laktátdehydrogenázy (LDH) v séru jsou spojeny se špatnou prognózou u pacientů s řadou onkologických onemocnění včetně RCC. Cílem studie výzkumné skupiny pod vedením Dr. A. Armstronga z Duke Cancer Institute bylo zjistit, zda je LDH prognostickým faktorem a zda má prediktivní hodnotu u pacientů s pokročilým RCC.

Autoři studie retrospektivně hodnotili koncentraci LDH v séru 404 pacientů s pokročilým RCC před podáváním buďto temsirolimu (inhibitoru mTOR – mammalian target of rapamycin), nebo interferonu alfa a po něm v rámci mezinárodní randomizované klinické studie (fáze III klinického testování). Pomocí modelu poměrného hazardu byla testována prediktivní hodnota koncentrace LDH před započetím terapie ve vztahu k celkovému přežití.

Interakce mezi LDH a typem léčby byla pro celkové přežití statisticky signifikantní (p = 0,016). U 140 pacientů s koncentrací LDH nad horní hranicí normy se celkové přežití významně prodloužilo u těch, kteří byli léčeni temsirolimem. U 264 pacientů s normálními hladinami LDH nedošlo k delšímu celkovému přežití při srovnání temsirolimu a terapie interferonem. LDH zůstala nezávislým prediktorem i po přidání dalších prognostických faktorů do finálního modelu.

Tato studie prokázala, že koncentrace LDH je prognostickým i prediktivním biomarkerem delšího přežívání u vysoce rizikových pacientů s pokročilým karcinomem ledvin léčených temsirolimem.

(onse)

Zdroj: Armstrong A. J., George D. J., Halabi S. Serum lactate dehydrogenase predicts for overall survival benefit in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with inhibition of Mammalian target of rapamycin. J Clin Oncol. 2012; 30 (27): 3402–7; doi:10.1200/JCO.2011.40.9631

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Praktický dopad nové klasifikace karcinomů plic na diagnostické postupy

Nová klasifikace karcinomů plic z roku 2011, kterou si vyžádaly moderní možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), mění požadavky na diagnostické postupy tohoto onemocnění.

Rakovina prsu u žen pracujících ve směnném provozu

Zajímavé výsledky přinesla nedávno publikovaná studie švédských autorů, která se zabývala spojitostí mezi prací ve směnném provozu a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zmiňované studie se účastnilo celkem 4 036 žen. Potřebná data byla získána z longitudinální kohortové studie WOLF (Work, Lipids, and Fibrinogen).

Prognostický vliv hodnoty CRP před léčbou u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčených inhibitory tyrozinkinázy

Role C-reaktivního proteinu (CRP) jako nezávislého prognostického faktoru metastatického karcinomu ledvin byla popsána již v éře cytokinů. Nicméně prognostický vliv CRP na přežití pacientů s tímto karcinomem léčených inhibitorem tyrozinkinázy nebyl dosud popsán.Všechny novinky