Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kryoablace je plnohodnotnou metodou pro léčbu rakoviny prostaty

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 26.5.2009

Kryoablace je plnohodnotnou metodou pro léčbu rakoviny prostaty

Novou chirurgickou metodou v léčbě ohraničeného nádoru prostaty, která se stále více prosazuje, je tzv. kryoablace. Srovnáním s ostatními použitelnými metodami se zabývalo 8 studií během let 1986 až 2006, z nichž 2 byly randomizované a placebem kontrolované. Sledováno bylo celkem 1 483 pacientů ve věku 41 až 84 let. Pro úplné zhodnocení přínosu a potenciálu kryoterapie jsou očekávány další randomizované studie.

Kryoablace vs. ostatní metody

Slovo kryoablace doslova znamená destrukce tkáně mrazem. Zobrazovací metody a nástrojové vybavení dosáhly v současnosti takové úrovně, že lze kryochirurgii v širším pojetí použít i v léčbě nádorů prostaty. Kryoablace je miniinvazivní chirurgickou metodou, jež při současné anestezii používá ultratenkou kryojehlu zaváděnou perkutánně skrze perineum, kde působením velmi nízkých teplot (okolo −70 ˚C) ničí nádorové buňky.

Je plnohodnotnou metodou a používá se v případech, kdy není možná nebo nepomáhá u nás nejpoužívanější transuretrální resekce (TUR). Radiosenzitivita nádorů prostaty je rovněž příčinou selhání radioterapie (externí i brachyradioterapie), proto poté přichází na řadu kryoablace. Dlouhodobé statistiky ukazují téměř srovnatelnou efektivitu kryoablace s invazivní chirurgickou prostatektomií v léčbě nádorů s vysokým rizikem (angl. high-risk), a dokonce větší efektivitu v léčbě nádorů s nízkým rizikem (angl. low-risk), kam v rámci stagingu spadají stadia T1 a T2. Cílem kryoablace jsou nádory ohraničené, nejlépe unilaterální.

Výhody kryoablace převažují nad nevýhodami

TUR je v ČR při miniinvazivním chirurgickém zásahu stále metodou volby. Při selhání této metody je adekvátním protějškem právě metoda kryoablace, jež v poslední době předstihuje radioterapeutické metody. Oproti radioterapii totiž nabízí řadu výhod:

  • Má méně nežádoucích účinků, především z ozáření.
  • Umožňuje propuštění do domácí péče hned druhý den.
  • Je po ní rychlejší rekonvalescence a návrat k běžnému životu.
  • Zákrok je spojen se zvýšením kvality života.
  • Metoda může být použita opakovaně při rekurenci nebo recidivě nádoru.

Mezi hlavní komplikace, z nichž poslední dvě jsou méně časté než u ostatních metod, patří:

  • impotence (způsobená erektilní dysfunkcí),
  • olupování tkáně (projevující se obtížným močením),
  • inkontinence,
  • uretrorektální píštěl.

(ercp)

Zdroj:
Bahn D. et al.: Cryoablation of the Prostate. PCRI Insights February 2005 vol. 8, no. 1.
Ritch C. R. et al.: Update on cryotherapy for localized prostate cancer. Curr Urol Rep. 2009 May; 10 (3): 206–11. Ritch C. R. et al.: Prostate cryotherapy: current status.
Curr Opin Urol. 2009 Mar; 19 (2): 177–81. Shelley M et al.: Cryotherapy for localised prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Užívání syntetických steroidů zvyšuje riziko rekurence u žen po operaci karcinomu prsu

Článek v únorovém vydání odborného časopisu The Lancet Oncology informuje o výsledcích studie holandských lékařů. Ty ukázaly, že riziko rekurence po operaci karcinomu prsu se výrazně zvyšuje při užívání tibolonu.

Metastáza karcinomu ledviny do prsní tkáně – kazuistika

Metastázy do prsní tkáně z extramamárních tumorů jsou neobvyklé, ale správná diagnóza je důležitá, protože prognóza a léčba je odlišná od primárně prsních karcinomů. V následující kazuistice je prezentován případ izolované metastázy renálního karcinomu do prsní tkáně.

Přirozeně se vyskytující HER2 karboxyterminální fragment podporuje růst a metastazování nádorů prsu

HER2 je tyrozinkinázový receptor patřící do rodiny receptorů pro epidermální růstové faktory. Dimerizace extracelulárních domén HER receptorů spouští fosforylaci tyrozinových zbytků, která dále ovlivňuje četné signální dráhy.Všechny novinky