Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Konference Best of ASCO 2009

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.9.2009

Konference Best of ASCO 2009

Cílem každoročního setkání konference ASCO je podpořit komunikaci mezi lékaři všech specializací, kteří přijdou do užšího kontaktu s problematikou nádorových onemocnění, a také výměna širokého spektra názorů a nápadů týkajících se onkologické problematiky. Jedna sekce letošní konference byla věnována i problematice karcinomu prsu.

Z kategorie věnované lokoregionální a adjuvantní terapii jsme pro vás vybrali zajímavou studii týkající se adjuvantní chemoterapie karcinomu prsu.

Randomizovaná studie u premenopauzálních žen s časným stadiem karcinomu prsu s infiltrovanými axilárními uzlinami – porovnání adjuvantní chemoterapie kombinací cyklofosfamid-methotrexát-fluorouracilem (CMF) a cyklofosfamid-epirubicin-fluorouracil (CEF)

Tato studie, stejně tak jako mnohé další, prokázala, že adjuvantní chemoterapie obsahující antracykliny přináší pacientkám znatelné prodloužení života. Metaanalýzy prokázaly největší přínos tohoto režimu u žen s tumory pozitivními na Her-2/neu nebo TOPO2 (topoizomerázu 2).

Statistická data z populace naznačují, že pacientky s basal core fenotypem – tedy s tumorem negativním na hormonální receptory a na HER2/neu a pozitivní na Cytokeratin 5/6 (CK5/6) nebo receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR) – méně profitují z režimů zahrnujících antracykliny, naopak větší šanci jim nabízí CMF režim.

Ve studii MA5 (Mammary 5 Trial) byla testována hypotéza, že v léčbě basal core typů karcinomu prsu jsou antracykliny druhořadé. Z celkového počtu 710 pacientek v MA5 bylo vybráno 549 tkáňových bloků vhodných pro komplexní histologickou a imunohistochemickou analýzu. Byla provedena imunohistochemická analýza genů ER, PR, HER2, Ki67, CK5/6 a EGFR, která umožnila stratifikaci do biologických subtypů podle publikovaných kritérií (Cheang MC et al. Clin Cancer Res 2008; 14: 1368–76).

Ve skupině s režimem CEF měly pacientky s bazálním tumorem hazard ratio pro dlouhodobé přežití 1,8 – v závislosti na biologických subtypech. Ve skupině s režimem CMF nebyly žádné signifikantní rozdíly (HR 0,9). Vztah mezi bazálním tumorem a léčbou se pohybovala na hranici statistické významnosti (p = 0,06). Rozdíl mezi pacientkami přežívajícími bez relapsů nebyl znatelný.

Data z uvedené randomizované studie podporují hypotézu, že ženy s basal core karcinomem prsu profitují z adjuvantních režimů obsahujících antracyklin méně než z adjuvantních CMF kombinací.

(hak)

Zdroj: 2009 ASCO Annual Meeting, abstr. 519. Clin Oncol 27: 15s, 2009 (supplement).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nový marker pro kolorektální karcinom

Vědci identifikovali nového slibného kandidáta na tumorsupresorový gen v kolorektálním karcinomu a zkoumají jeho možné použití jako potenciálního biomarkeru ve vzorcích stolice. Nová studie byla publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Funguje HPV testace?

Podle výsledků studie publikované v červencovém čísle časopisu The Lancet Oncology nezlepšuje kombinace HPV testace a pravidelného cytologického vyšetření detekci karcinomu děložního čípku ve srovnání se samotnou cytologií. Preventivní program, založený na cytologickém vyšetření, zachytí asi 70% nádorů ve stadiu CIN.

Mastné kyseliny vážící proteiny se mohou stát novými markery renálního karcinomu

Adenokarcinom ledvin představuje nejčastější zhoubný útvar ledvin. Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami je velmi špatná. Pětileté přežití je nižší než 10 %, zatímco u pacientů s časným stadiem nádoru je to 80–90 %.Všechny novinky