Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná terapie axitinibem a crizotinibem ovlivňuje kostní metastázy u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.11.2014

Kombinovaná terapie axitinibem a crizotinibem ovlivňuje kostní metastázy u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) je jednou z hlavních příčin úmrtí mužů ve spojení s nádorovým onemocněním. Primární příčinou mortality a morbidity těchto pacientů jsou kostní metastázy a remodelace, která vede k osteoplastickým a osteolytickým lézím. Relativně krátce je známo, že multikinázový inhibitor (VEGFR2 and c-MET inhibitor) cabozantinib má účinek na kostní léze těchto pacientů. V předkládané studii se autoři zaměřili na jiné multikinázové inhibitory – axitinib (VEGFR inhibitor) a crizotinib (c-MET inhibitor) – a jejich efekt při kombinovaném podávání myším modelům s CRPC.

Myší modely byly připravené podáním VcaP-Luc buněk a rozděleny do dvou skupin – kastrované a bez zásahu na varlatech. Zvířata pak byla randomizovaná do 4 skupin, kterým byly podávány buď neúčinná látka (nosič), crizotinib, axitinib, nebo kombinace axitinibu s crizotinibem. Zvířata byla sledovaná jednou týdně pomocí 2-D RTG zobrazení k monitoraci kostní remodelace. Na konci studie byly vyšetřeny tibie zvířat pomocí HR 3D mikro-CT zobrazení.

Léčba crizotinibem zmenšila osteolytická ložiska u kastrovaných zvířat. Axitinib byl schopen zmenšovat osteoblastické léze u nekastrovaných zvířat. Kombinovaná léčba axitinibem a crizotinibem nápadně potlačila tibiální remodelaci, což vedlo k významnému zmenšení jak osteoblastických, tak i osteolytických lézí.

Data z této studie ukázala, že kombinovaná terapie multikinázovými inhibitory c-MET a VEGFR může být přínosem pro léčbu metastatického postižení kostí u kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Současně bylo prokázáno, že tyto léky fungují v různých stadiích vývoje kostního postižení u této nemoci.

(eza)

Zdroj: Eswaraka J., et al. Axitinib and crizotinib combination therapy inhibits bone loss in a mouse model of castration resistant prostate cancer. BMC Cancer 2014 Oct 2; 14 (1): 742; doi: 10.1186/1471-2407-14-742

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Papilární renální karcinom (pRCC) typu 2 má velmi špatnou prognózu, a to zejména v případě, že je onemocnění pokročilé, tedy spojené s metastázami. Následující kazuistika ukazuje dobrou odpověď na léčbu axitinibem v druhé linii.

Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

Další cestou, jak zlepšit terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu, je přidat k aktuálně používané léčbě nové cílené léky. Jedněmi z těchto léků by mohly být látky, které cílí na buněčný cyklus. Slibným lékem je palbociclib, potentní a selektivní inhibitor CDK4 a CDK6 kináz.

Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

Efektivní terapie meningiomů progredujících navzdory operativnímu řešení a ozáření je v tuto chvíli neznámá. Jedním z uvažovaných léků v této indikaci je tyrozin-kinázový inhibitor sunitinib, který je schopen ovlivnit receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) a receptor pro růstový faktor odvozený od destiček, které jsou oba bohatě přítomné právě u meningeomů.Všechny novinky