Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klinický význam časné detekce renálního karcinomu v nativní ledvině po transplantaci ledviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 21.3.2010

Klinický význam časné detekce renálního karcinomu v nativní ledvině po transplantaci ledviny

Průměrná délka života pacientů po transplantaci ledvin se poslední dobou stále prodlužuje. Již brzy se ale hlavní příčinou pozdního úmrtí po transplantaci může stát malignita. Doporučení amerických a evropských společností pro nefrologii a urologii dosud nestanovují optimální frekvenci screeningu renálního karcinomu (RCC) původních (nativních) ledvin u pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny.

Cílem nedávno publikované italské studie bylo zhodnotit prevalenci, prognózu a rizikové faktory vzniku RCC u skupiny pacientů sledovaných po dobu 16 let na Transplantační jednotce urologické kliniky Univerzitní nemocnice ve Florencii.

Do studie bylo zařazeno celkem 694 po sobě následujících pacientů po transplantaci ledvin, operovaných od července 1991 do července 2007. Ultrasonografické vyšetření nativních ledvin bylo prováděno každých 6 měsíců po transplantaci.

U 10 ze sledovaných pacientů došlo k rozvoji tumoru ledvin (1,6% incidence). Tři pacienti zemřeli z jiných příčin než rekurence RCC. Sedm pacientů v průběhu průměrně 41měsíčního následného sledování (minimálně 12 a maximálně 96 měsíců) nevykazovalo žádné známky rekurence či metastáz RCC. S rozvojem RCC bylo spojeno jak získané cystické onemocnění ledvin, tak i doba trvání dialýzy.

Výskyt RCC se podle údajů v literatuře pohybuje mezi 0,3 % a 4,8 %. Variabilita závisí na načasování následného pozorování, přičemž s vyšší incidencí lze počítat v případě prospektivní studie s přísnými podmínkami sledování. Autoři proto doporučují provádět po transplantaci ultrazvuková vyšetření ledvin každých 6 měsíců. Každopádně však bude nevyhnutné, aby velké mezinárodní transplantační společnosti vypracovaly podrobnější doporučení.

(mik)

Zdroj: Transplant Proc 2009(Dec);41(10):4197–4201. DOI 10.1016/j.transproceed.2009.08.082.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam a prognostická hodnota nádorových markerů

V mnoha léčebných centrech se nádorové markery používají u pacientů v pokročilé fázi onemocnění k zachycení rekurence nemoci a k monitorování odpovědi na terapii, ačkoliv skutečná hodnota opakovaného vyšetření hladiny nádorových markerů zůstává sporná.

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta.

Časná fyzioterapie může zabránit lymfedému po operaci karcinomu prsu

Podle výsledků studie uveřejněné v lednovém čísle časopisu BMJ může včas zahájená fyzioterapie u pacientek po operaci karcinomu prsu pomoci zabránit vzniku lymfedému, nebo jej alespoň zmírnit.Všechny novinky