Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klíč k léčbě typu nádoru prsu, kde tamoxifen nezabere

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 8.8.2010

Klíč k léčbě typu nádoru prsu, kde tamoxifen nezabere

Vědci z amerického National Cancer Institute identifikovali skupinu buněčných markerů, které jsou úzce spojeny se vznikem méně časté, avšak agresivní formy rakoviny prsu neboli karcinomu negativního na receptor estrogenu. Tento pilotní výzkum jako první potvrdil, že běžná kombinace povrchových markerů CD44+ a CD24− kmenových buněk nemusí nutně nebo výlučně vést k nádorovému bujení estrogendependentního karcinomu prsu. Cílená terapie zaměřená na tyto dva markery může být tedy nevhodná.

Preklinický výzkum na xenograftovém modelu (xenograft – transplantační štěp tkáně jiného biologického druhu) popisuje rozvoj karcinomu prsu negativního na receptor estrogenu u myší, kterým byly transplantovány lidské buňky izolované z nádoru prsu (tzv. XIC, xenograft-iniating cells) nesoucí současně tyto tři povrchové markery: CD44+, CD49fhi a CD133hi. Tyto bílkoviny byly identifikovány specifickými protilátkami pomocí metody průtokové cytometrie, která umožnila separaci různých populací lidských nádorových buněk prsu. V rámci výzkumu se poté hodnotila schopnost těchto rozličných linií buněk vytvářet nádorové bujení u imunokompromitovaných myší.

Rozpoznání specifických markerů buněk spojených s karcinomem prsu negativním na receptor estrogenu je velmi důležité. Právě tento typ nádoru je obtížné efektivně léčit. Oproti nádoru prsu pozitivnímu (dependentnímu) na receptor estrogenu léčenému tamoxifenem je na receptoru estrogenu nezávislý karcinom prsu v současné době řešen nespecifickou a necílenou chemoterapií. Ta je ovšem toxická i pro zdravou tkáň, a navíc bývá pacientkami obtížně tolerována. Objev XIC buněk je podle autorů důvodem k optimizmu, protože skrývají klíč k časné diagnóze, selektivní a cílené terapii nádoru prsu negativního na receptor estrogenu.

Zatímco americká studie zkoumala karcinom prsu u malého souboru pacientek (n = 4), identická kombinace povrchových markerů XIC se potvrdila ve všech případech. Zbývá pokračovat tímto slibným směrem v dalším navazujícím výzkumu a případně určit, zda je možné obdobný model XIC markerů vysledovat i u nádoru prsu pozitivního na receptor estrogenu.

(Thom)

Zdroj:
M. J. Meyer, et al. CD44+ CD49fhi CD133hi Defines Xenograft-Initiating Cells in Estrogen Receptor Negative Breast Cancer. Cancer Research, June 1, 2010. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-09-3619.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tamoxifen mění kognitivní schopnosti pacientek

Holandská studie porovnává neuropsychologický profil tamoxifenu a exemestanu v terapii nádorového onemocnění prsu u žen v menopauze.

Výzkum rezistence k sunitinibu u renálního karcinomu

Vědci z amerického Van Andel Research Institute nalezli způsob, jak zvrátit rezistenci renálního karcinomu k sunitinibu, který je v současné době lékem první volby v chemoterapii renálního karcinomu z jasných buněk.

Přítomnost genetické mutace BRCA vede k častějšímu výskytu rakoviny i ve druhém prsu

Ženy s rakovinou prsu, které jsou mladší než 55 let a které mají vrozenou mutaci genu BRCA1 nebo BRCA2, mají oproti ženám bez této mutace čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine nádor také v kontralaterálním prsu.Všechny novinky