Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Intermitentní léčba sunitinibem je u mRCC proveditelná a přináší snížení toxicity

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 6.10.2013

Intermitentní léčba sunitinibem je u mRCC proveditelná a přináší snížení toxicity

Intermitentní léčba sunitinibem u dosud neléčených pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) s prodloužením fází bez léčby vede ke snížení toxicity, aniž by došlo ke snížené účinnosti. Výsledky této prospektivní studie II. fáze, které potvrdily proveditelnost intermitentní léčby sunitinibem, byly prezentovány na kongresu ASCO v Chicagu v červnu 2013.

Možnost prodloužení fází bez léčby sunitinibem bez snížení účinnosti naznačily již preklinické a retrospektivní studie. Primárním cílem této studie proto bylo zhodnotit proveditelnost intermitentní léčby. Sunitinib byl podáván v dávce 50 mg p. o. ve 4 cyklech (režim 4/2). Pokud došlo ke snížení celkové masy nádorů (tumor burden, TB) ≥ 10 %, byl sunitinib vysazen a každých 10 týdnů provedeno CT. Sunitinib byl znovu nasazen na 2 cykly, pokud došlo k nárůstu TB ≥ 10 %. Léčba pokračovala až do progrese choroby (dle kritérií RECIST) během podávání sunitinibu.

Zařazeno bylo 36 pacientů (70 % muži, průměrný věk 60 let, výkonnostní stav 0/1 v 95 %). Intermitentní léčba byla vhodná u 20 pacientů. Důvody nevhodnosti této léčby u ostatních pacientů zahrnovaly progresivní onemocnění (n = 13), toxicitu (n = 1) a odvolání souhlasu (n = 2). Objektivní odpověď na léčbu byla 53 %. U 4 pacientů již po vysazení sunitinibu nedošlo během sledování ke zvětšení TB ≥ 10 %. U 2 pacientů se od prodloužených fází bez sunitinibu ustoupilo z důvodu postupného zvětšování TB a u 1 pacienta se během fáze bez léčby objevila metastáza v mozku. Pro sunitinib byla typická toxicita a vždy zcela odezněla během období bez léčby.

Autoři došli k závěru, že intermitentní léčba sunitinibem s prodlouženými fázemi bez léčby je u pacientů s mRCC proveditelná a je spojena se snížením toxicity během těchto fází bez ztráty účinnosti.

(zza)

Zdroj: Rini B. I., Wood L. S., Elson P., et al. A phase II study of intermittent sunitinib (S) in previously untreated patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 4515).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky dlouhodobé léčby metastatického karcinomu z renálních buněk sunitinibem jsou s ohledem na účinnost a toleranci dobré

Karcinom z renálních buněk je poměrně častým typem rakoviny. Bohužel není citlivý na dostupnou chemoterapii nebo radioterapii.

Sekvence everolimus–sunitinib neprokázala noninferioritu v léčbě metastazujícího renálního karcinomu při porovnání se zavedenou sekvencí sunitinib–everolimus: výsledky studie RECORD-3

Velká randomizovaná studie II. fáze RECORD-3 ukázala, že zavedená sekvence chemoterapie sunitinib (inhibitor tyrosinkinázy) v 1. linii a poté everolimus (inhibitor mTOR) ve 2. linii vede u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC) k delšímu přežití bez progrese (PFS) i celkovému přežití (OS) než opačné pořadí podávaných léků.

Falešně pozitivní výsledky mamografie – mají svůj význam?

Falešně pozitivní výsledky mamografie jsou jedním z hlavních problémů tohoto screeningového vyšetření. Jsou spojeny nejen s nutností dalších návštěv lékaře a diagnostickými testy, ale pro prověřované ženy mohou znamenat i psychické a behaviorální následky.Všechny novinky