Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inotuzumab ozogamicin – CD22 monoklonální protilátka konjugovaná s calicheamycinem – vede k více než 50% odpovědi u pacientů s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 31.10.2011

Inotuzumab ozogamicin – CD22 monoklonální protilátka konjugovaná s calicheamycinem – vede k více než 50% odpovědi u pacientů s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií

Pacienti s rezistentní či relabující akutní lymfoblastickou leukémií (R-R ALL) mají extrémně špatnou prognózu. Na lymfoblastech bývá často vysoce exprimován imunologický marker CD22. Konjugovaná monoklonální protilátka antiCD22 s cytostatikem calicheamicinem inotuzumab ozogamicin (IO) se ukázal být aktivní u CD22 pozitivních lymfomů.

Předmětem studie prezentované na výročním zasedání ASCO (American Society of Clinical Oncology) v roce 2011 v Chicagu je podání IO pacientům s R-R ALL – a to jak dospělým, tak následně i dětským pacientům. Pacientům byla podána látka v dávce 1,8 mg/m2 každé 3 týdny. Do studie bylo celkem zařazeno 40 pacientů v průměrném věku 35 let (6–80), z nichž 7 pacientů bylo starších 60 let. S Ph+ leukémií byli zařazeni 3 pacienti a s MLL/AF4 ALL pak 5 pacientů. U celkem 9 pacientů byl IO podán jako léčba 2. volby (S1), u 21 pacientů po selhání 2 jiných druhů léčby (S2) a u 10 pacientů pak po vyčerpání více než 3 předchozích léčebných možností (S3). Alogenní transplantace buněk krvetvorby byla před podáním IO provedena u 6 pacientů.

Markr CD22 byl exprimován na > 50 % blastů u všech pacientů, z toho u poloviny na > 90 % blastů. Medián podaných cyklů s IO byl 2 (1–5). Po podání IO 9/36 pacientů (25 %) dosáhlo kompletní remise (CR), 11 (31 %) pak dřeňové kompletní remise (mCR), 16 pacientů bylo k léčbě rezistentních, 1 pacient zemřel během 4 týdnů. Celkově tedy bylo odpovědi OR (overall response, tedy CR + mCR) dosaženo v 56 % případů, dle jednotlivých skupin pak v S1 skupině 66 %, v S2 48 % a v S3 40 %. Nebyla nalezena jasná souvislost mezi celkovou odpovědí a charakteristikou pacientů či leukémie a ani mezi odpovědí a mírou exprese CD22 (≥ vs. < 90%). Z pacientů, kteří odpověděli na léčbu s inotuzumabem ozogamicinem, je 70 % naživu 6 měsíců od podání. U nonresponderů byl medián přežití 2,5 měsíce.

U většiny pacientů se první či druhý den po podání IO objevila teplota a mírná hypotenze, které však s podpůrnou terapií vymizely. U 25 % (n = 9) pacientů byla dokumentovaná jaterní toxicita, z toho jen u 11 % (n = 4) byla hodnocena jako vážná. U 2 pacientů byla provedena jaterní biopsie s nálezem periportální fibrózy (po 1 a 5 podaných cyklech s IO).

Inotuzumab ozogamicin je pravděpodobně nejvíce samostatně účinné agens, které bylo dosud testováno u R-R ALL. Při podání se může projevit jaterní toxicita, která je reverzibilní. Další studie dokumentující aktivitu IO, jiná schémata podání (1× týdně) a zařazení IO do kombinované terapie by měly být dále podporovány.

(eza)

Zdroj: Jabbour E. et al. Inotuzumab ozogamicin (IO; CMC544), a CD22 monoclonal antibody attached to calicheamycin, produces complete response (CR) plus complete marrow response (mCR) of greater than 50% in refractory relapse (R-R) acute lymphocytic leukemia (ALL). Prezentováno na 2011 ASCO Meeting, Chicago, USA ve dnech 3.–7. června 2011. Publikováno v J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 6507).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib v léčbě pankreatických neuroendokrinních tumorů – počáteční zjištění ze studie fáze III potvrzena

V červnu letošního roku byla v rámci 47. výroční konference ASCO prezentována aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití sunitinibu oproti placebu u nemocných s pokročilými neresekovatelnými pankreatickými neuroendokrinními tumory (pNET).

Bosutinib ve srovnání s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází akutní myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).

Výsledky studie AXIS: axitinib versus sorafenib u metastazujícího renálního karcinomu

Na letošním kongresu Americké společnosti klinické onkologie (ACSO), který proběhl 3.–7. června 2011 v Chicagu, byla prezentována studie amerických autorů, která porovnávala axitinib a sorafenib jako terapii druhé volby u metastazujícího renálního karcinomu (mRCC).Všechny novinky