Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory VEGFR a PDGFR u pokročilého renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.4.2009

Inhibitory VEGFR a PDGFR u pokročilého renálního karcinomu

Renální karcinom je mimo jiné na molekulární úrovni charakteristický ztrátou aktivity VHL (von Hippel Lindau) tumorsupresorového genu, což následně vede k vysoké expresi angiogenních růstových faktorů. Těmi jsou zejména VEGF (cévní endoteliální růstový faktor) a PDGF (destičkový růstový faktor).

U pacientů s pokročilým renálním karcinomem s metastázami byl testován molekulární inhibitor s vysokou vazebnou aktivitou k receptorům těchto růstových hormonů (VEGFR a PDGFR). Inhibitorem byla látka označená jako SU11248 (sunitinib malát) a účelem testu bylo ověřit klinickou aktivitu přípravku u těchto pacientů.

Metodika

Pacienti s metastázami renálního karcinomu, u kterých byla pozorována progrese onemocnění i po léčbě cytokinovou terapií (IFN-alfa, IL-2), se zapsali do druhé fáze multicentrické studie. Monoterapie SU11248 proběhla v opakovaných cyklech trvajících 6 týdnů. Cyklus sestával ze 4 týdnů denní terapie SU11248 per os a 2 týdnů, kdy byl sunitinib vysazen. Primárním cílem byla celková odpověď na léčbu a sekundárním cílem čas do progrese nemoci a bezpečnost.

Výsledky

Celkem u 25 ze 63 pacientů (40 %) léčených SU11248 se podařilo dosáhnout částečné odpovědi. U dalších 17 pacientů (27 %) bylo dosaženo po dobu nejméně 3 měsíců stabilizace nemoci. Medián času do progrese nemoci u těchto 63 pacientů byl 8,7 měsíce.

Závěr

SU11248 jako inhibitor tyrozinkinázové aktivity receptorů pro VEGF a PDGF prokázal protinádorovou aktivitu u pokročilého renálního karcinomu ve stadiu metastáz, a to jako terapie druhé linie. Oproti neúčinné systémové terapii v této fázi nemoci slibuje pokrok v oblasti ovlivnění receptorem pro VEGF a PDGF zprostředkované signální cesty efektivnější a cílenější léčbu renálního karcinomu.

(ercp)

Zdroj: J Clin Oncol 2006(Jan 1);24(1):16–24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky studie TEAM

Studie TEAM od svého zahájení v roce 2001 v devíti zemích po dobu pěti let srovnávala účinky exemestanu a tamoxifenu u postmenopauzálních žen s hormondependentním časným karcinomem prsu. Data z této studie přispívají k rostoucím znalostem role inhibitorů aromatázy v léčbě časného karcinomu prsu.

Vrozené faktory hrají důležitou roli v progresi karcinomu prsu

Výsledky nové studie na myších a různých typech lidského karcinomu prsu umožnily vědcům potvrdit hypotézu, že faktory ovlivňující náchylnost k rozvoji metastáz u prsního karcinomu mohou být dědičné.Článek byl publikován v časopisu Cancer Research.

Dodržování screeningového postupu u žen s maligním onemocněním v dětství následované radioterapií

Ženy, které byly léčeny radioterapií v hrudní oblasti pro prodělanou malignitu v dětství, mají signifikantně větší riziko vzniku karcinomu prsu. Podle amerických doporučení by tyto ženy měly časně absolvovat screening.Všechny novinky