Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory VEGF a nežádoucí účinky na kůži

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 2.2.2010

Inhibitory VEGF a nežádoucí účinky na kůži

Signální dráha vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF), zahrnující ligandy, receptory a intracelulární signální kaskády, je klíčová v procesu angiogeneze za normálních i patologických podmínek. Protože se účastní také tvorby cévního zásobení zhoubných nádorů, existuje v současnosti již několik terapeutických strategií, jejichž cílem je některý z účastníků této signální dráhy. Inhibitory VEGF se vhodnou inhibicí této signální dráhy snaží zpomalit či zastavit nádorový růst, pro nějž je dostatečné cévní zásobení nezbytné.

Některé VEGF inhibitory jsou již používány v klinické praxi (monoklonální protilátky bevacizumab a ranibizumab, nízkomolekulární inhibitory kináz sorafenib a sunitinib), další se dosud nachází ve fázi klinických studií. Všechny tyto látky však výrazně ovlivnily onkologickou léčbu nejrůznějších nádorů. Na druhou stranu, pokroky v terapii jsou přirozeně doprovázeny novými, především kožními nežádoucími účinky. Na tyto možné vedlejší účinky doprovázející léčbu VEGF/VEGFR (VEGF tyrozinkinázové receptory) inhibitory by kromě onkologů měli pamatovat především dermatologové.

Při zvažování nežádoucích účinků spojených s inhibitory VEGF je nutno si uvědomit několik věcí: poměrně málo informací o těchto účincích pochází z placebem kontrolovaných studií, protože z etických důvodů je obvykle nemožné zahrnout do studie kontrolní skupinu pacientů s placebem. Dále, protože v onkologii je často používána kombinovaná terapie, je při vzniku nežádoucích účinků většinou obtížné prokázat kauzální vliv konkrétního léčiva. A nakonec, výskyt nežádoucích účinků rovněž do velké míry závisí na původním maligním onemocnění. Z těchto důvodů je v literatuře možné najít i dost odlišné údaje o frekvenci výskytu a závažnosti vedlejších kožních účinků inhibitorů VEGF.

Spektrum nežádoucích kožních účinků vyvolaných monoklonální protilátkou bevacizumabem zahrnuje periferní senzorickou neuropatii, stomatitidu, suchost kůže, změny zbarvení kůže a exfoliativní dermatitidu. Naopak vedlejší kožní účinky pozorované u méně specifických nízkomolekulárních sloučenin sunitinibu a sorafenibu zahrnují svědivé exantémy, změny na nehtech, záněty rtů a bolestivý „hand-foot syndrom“.

Článek na téma vedlejších kožních účinků inhibitorů VEGF vyšel v říjnovém čísle časopisu Journal of the German Society of Dermatology.

(vek)

Zdroj: Wozel G.: Cutaneous side effects of inhibition of VEGF signal transduction. Journal of the German Society of Dermatology, October 2009

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alzheimerova choroba snižuje riziko rakoviny a naopak

Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají významně nižší pravděpodobnost, že se u nich postupem času vyvine zhoubný nádor, a naopak, pacienti s rakovinou mají nižší riziko AD. Toto jsou výsledky rozsáhlé prospektivní kohortové studie.

Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu.

Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny a zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.Všechny novinky