Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory tyrozinkinázy prodloužily celkové přežití u švédské populace pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.5.2013

Inhibitory tyrozinkinázy prodloužily celkové přežití u švédské populace pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Švédská retrospektivní studie ukázala zlepšení celkového přežití (OS) pacientů s karcinomem z renálních buněk (RCC) a metastazujícím RCC (mRCC) v období 2006–2008 v porovnání s roky 2000–2005. Ke zlepšení přispěl vyšší podíl provedených nefrektomií a používání inhibitorů tyrozinkinázy (sunitinib, sorafenib).

Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnotit vývoj délky OS u pacientů s RCC a mRCC ze tří švédských národních registrů a vliv faktorů, které ji ovlivnily. Hodnocení bylo provedeno u tří modelů pomocí Coxovy analýzy proporce rizik.

V letech 2000–2008 byl RCC ve Švédsku diagnostikován u 8 009 osob a mRCC v letech 2002–2008 u 2 753 osob. U pacientů s diagnózou RCC nebylo v období 2000–2005 OS dosaženo, zatímco u pacientů se stejnou diagnózou v období 2006–2008 dosáhlo OS 47,9 měsíce (p < 0,001). V případě mRCC se OS prodloužilo z 9,6 měsíce u pacientů s diagnózou stanovenou v letech 2002–2005 na 12,4 měsíce při diagnóze v letech 2006–2008 (p = 0,004). Faktory, které významně korelovaly s prodloužením OS, byly u RCC ženské pohlaví, nižší věk a provedená nefrektomie; u mRCC ženské pohlaví, provedená nefrektomie a preskripce jakéhokoliv inhibitoru tyrozinkinázy (TKI: sunitinib, sorafenib). U mRCC bylo střední upravené OS 19,4 měsíce u pacientů s předepsaným TKI v porovnání s 9,7 měsíce u pacientů bez TKI (poměr rizik 0,621, p < 0,001).

I když výsledky ovlivnilo více faktorů, ukazují, že k prodloužení OS u švédských pacientů s mRCC přispěla častější nefrektomie a preskripce TKI.

(zza)

Zdroj: Wahlgren T., Harmenberg U., Sandström P., et al. Treatment and overall survival in renal cell carcinoma: a Swedish population-based study (2000-2008). Br J Cancer. 2013 Mar 26; doi: 10.1038/bjc.2013.119. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Střídmá konzumace alkoholu nezvyšuje riziko úmrtí při malignitě prsu

Přestože je alkohol všeobecně chápán jako jeden z rizikových faktorů pro rozvoj nádorového onemocnění mammy, podle nedávno provedené studie jeho konzumace před a po stanovení diagnózy nemá negativní dopad na vlastní přežití těchto nemocných.

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosné

Randomizovaná kontrolovaná studie se 156 pacientkami ukázala, že přidání ganitumabu k exemestanu nebo fulvestrantu při léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů nevede k lepším výsledkům léčby.

Steroidní a nesteroidní inhibitory aromatázy v léčbě rakoviny prsu u postmenopauzálních žen

Současná doporučení mezinárodních odborných společností u postmenopauzálních žen s hormon-dependentní rakovinou prsu uvádějí pětiletou monoterapii anastrozolem nebo letrozolem (nesteroidními inhibitory aromatázy) jako primární volbu pro hormonální adjuvantní terapii.Všechny novinky