Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.10.2017

Inhibitory CDK v léčbě karcinomu prsu a jejich bezpečnostní profil

Inhibitory CDK 4/6 (cyklin-dependentních kináz) – palbociklib, abemaciklib, ribociklib – představují slibnou možnost léčby pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory (HR+) a negativními receptory pro lidský epidermální růstový faktor (HER2−). V případě tohoto onemocnění je metodou první volby hormonální terapie, nicméně při zjištěné rezistenci jsou právě inhibitory CDK 4/6 další účinnou možností.

Mechanismus účinku a indikace palbociklibu

Palbociklib je jediný specifický inhibitor CDK 4/6, který je v současné době schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a to pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího HR+/HER2 karcinomu prsu v kombinaci s hormonální léčbou. Palbociklib blokuje přechod buněčného cyklu z fáze G1 do fáze S a právě u karcinomu prsu s pozitivními estrogenními receptory je pozorována inhibice růstu nádorových buněk. Jedná se o léčivo, které je velmi dobře tolerováno při perorálním podávání.

Neutropenie a její zvládání 

Problematickou stránkou všech inhibitorů CDK4/6 je jejich hematotoxicita způsobená pravděpodobně inhibicí progenitorových buněk kostní dřeně, která vede k neutropenii a leukopenii, zatímco anémie a trombocytopenie nejsou tak časté či závažné. V případě palbociklibu v monoterapii se neutropenie vyskytla u 92 % nemocných, v kombinaci s letrozolem u 80 % a s fulvestrantem u 81 % pacientek; závažná neutropenie pak při monoterapii u 54 % a v rámci kombinační léčby s letrozolem u 66 % a s fulvestrantem u 65 % nemocných.

Neutropenie je jedním z typických nežádoucích účinků chemoterapie, avšak v tomto případě je situace zásadně odlišná, neboť mechanismus vzniku cytopenie se liší. Neutropenie u inhibitorů CDK 4/6 je velmi rychle reverzibilní (v rámci klinických studií obvykle do 7 dní). V kostní dřeni mají buňky pozastavenou proliferaci, nicméně nedochází k jejich apoptóze, a celularita kostní dřeně tak zůstává vysoká. Navíc ve studiích nebyly popisovány související závažné infekce, stejně tak výskyt febrilní neutropenie je u inhibitorů CDK velice nízký (0,9−2,5 %) v porovnání s výskytem febrilní neutropenie po chemoterapii (až 23 %). Závažná neutropenie může být snadno zvládnuta snížením dávky léku či jeho vysazením. Je popisován lehce zvýšený výskyt chřipkového onemocnění nebo infekcí horních cest dýchacích.

Další vedlejší účinky, zpravidla lehčího charakteru

Mezi další nežádoucí účinky inhibitorů CDK 4/6 patří únava či gastrointestinální obtíže (průjem, nevolnost, zvracení), jež jsou zpravidla lehčího charakteru. Pouze v případě abemaciklibu se vyskytovaly i těžké průjmy. Při kombinaci inhibitorů CDK s hormonální terapií může dojít k elevaci jaterních testů. Tromboembolické komplikace se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí onkologických pacientů léčených chemoterapií (9 %). Ani v případě užívání inhibitorů CDK 4/6 v kombinaci s hormonální terapií není možné se tromboembolickým příhodám zcela vyhnout a ve studiích byl popsán výskyt u 2 % případů.

Závěr

Žádná léčba není prosta nežádoucích účinků, a už vůbec to neplatí o protinádorové terapii, ovšem s každým zlepšením kvality života onkologických pacientů se počítá další úspěch.

(boba)

Zdroje:

  1. Sammons S. L., Topping D. L., Blackwell K. L. HR+, HER2 advanced breast cancer and CDK4/6 inhibitors: mode of action, clinical activity, and safety profiles. Curr Cancer Drug Targets 2017 Mar 30, doi: 10.2174/1568009617666170330120452 [Epub ahead of print]. 
  2. Lynce F., Isaacs C. Palbociclib in metastatic breast cancer. Am J Hematol Oncol 2015; 11 (10): 6−12.
  3. SPC Ibrance. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003853/WC500217196.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší účinnost krizotinibu oproti chemoterapii u pacientů s ALK-pozitivním karcinomem plic

Bezpečnost a účinnost krizotinibu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic s ALK-pozitivitou hodnotila americká klinická studie, jejíž výsledky přinesl New England Journal of Medicine. Krizotinib prodloužil u pacientů přežití bez progrese onemocnění a zvýšil i jejich kvalitu života v porovnání s chemoterapií.

Využití léčebných účinků konopí u onkologických pacientů

Pacienti se zhoubným onemocněním představují skupinu lidí, která má jednu z největších nesplněných potřeb v požadavku na léčbu symptomů onemocnění a bolesti. Kanabinoidní terapie může pomoct ke zlepšení kvality života onkologických pacientů. Může být nabízena ve formě léčivých přípravků (nabilon, dronabinol a nabiximol) nebo jako sušená část rostliny (konopí pro léčebné účely).

Možnosti a význam testování ALK u nemalobuněčného karcinomu plic

Evropská společnost pro klinickou onkologii (ESMO) zveřejnila edukativní přehled faktů o ALK a jejím testování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).Všechny novinky