Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Incidence malignit a úmrtnost na ně v éře vysoce účinné antiretrovirové terapie u pacientů HIV pozitivních

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.6.2008

Incidence malignit a úmrtnost na ně v éře vysoce účinné antiretrovirové terapie u pacientů HIV pozitivních

U pacientů s rozvinutým AIDS se často vyskytují maligní nádory, které jsou v běžné populaci jinak velmi vzácné. Méně se však myslí na to, že pacienti s AIDS častěji onemocní i ostatními („běžnými“) druhy malignit. Toto téma nedávno sledovala studie lékařů z HIV kliniky v americkém Baltimoru.

Cílem studie bylo zmapovat u pacientů s rozvinutým AIDS trendy, charakteristiky pacientů a průměrné přežití jak u nádorů charakteristických pro onemocnění AIDS, tak i u nádorů s běžným výskytem v populaci. Otázkou především bylo, jak se výskyt nádorů a naděje na přežití změnily v éře vysoce účinné antiretrovirové terapie, která se rutinně používá přibližně od roku 1996.

Pro účely studie byla provedena retrospektivní analýza všech malignit, které se vyskytly během let 1996–2005 u 2566 pacientů městské HIV kliniky v Baltimoru (USA, Maryland). Byly srovnávány klinické projevy nádorů sdružených s AIDS a nádorů běžně se vyskytujících v populaci. Srovnány byly také odlišnosti klinického obrazu jednotlivých nádorových onemocnění u pacientů s AIDS a u lidí HIV negativních.

Výsledky

V letech 1996 až 2005 bylo na klinice diagnostikováno 138 nádorů sdružených s onemocněním AIDS a 115 nádorů běžně se vyskytujících v populaci. V průběhu let (od roku 1996) postupně klesal výskyt nádorů sdružených s AIDS z počtu 12,5 nádoru na tisíc osob a rok na 3,5 nádoru/1000 osob/rok. Na druhou stranu se zvyšoval počet nádorů běžných v celé populaci, nikoli typických pouze pro AIDS. Jejich počet vzrostl z 3,9 na tisíc osob a rok na 7,1/1000 osob/rok.

Překvapivě vysoká byla incidence nejběžnějších nádorů nesdružených s AIDS, které se často vyskytují v celé populaci. Mezi nádory s překvapivě vysokou incidencí patřil karcinom plic (29 případů), jater (13), anorektální (10), nádory hlavy a krku (14) a Hodgkinův lymfom (8 případů).

Doba přežití po stanovení diagnózy se nelišila mezi nádory typicky sdruženými s AIDS a nádory nesdruženými s AIDS. Pokročilejší věk pacienta byl spojen s častějším výskytem nádorů nesdružených s AIDS, a také se zvýšenou mortalitou na nádory sdružené s AIDS.

Závěr

Autoři studie přiznávají, že je překvapila četnost výskytu nádorů nesdružených s onemocněním AIDS v HIV pozitivní populaci. Na místě je proto větší onkologická bdělost u HIV pozitivních pacientů. Kromě nádorů sdružených s AIDS je třeba se aktivně zaměřit také na nejčastější nádory běžně se vyskytující v populaci.

(vek)

Zdroj: Long JL, et al. Incidence and outcomes of malignancy in the HAART era in an urban cohort of HIV-infected individuals. AIDS. Februar 2008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Převedení na inhibitory aromatázy zlepšuje kvalitu života

Studie britských autorů, zveřejněná v časopise British Journal of Cancer, se zaměřila na srovnání některých nežádoucích účinků u tamoxifenu a dvou často používaných inhibitorů aromatázy, exemestanu a letrozolu.

Kazuistika: na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom neagresivní povahy

Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom je vzácný histologický typ karcinomu prsu. Obecně je tento typ nádoru spojován se špatnou prognózou.

Laparoskopická parciální nefrektomie u nádorů ledvinového hilu

V práci publikované v dubnovém čísle odborného časopisu European Urology popisují rakouští autoři své výsledky a zkušenosti s nepříliš častým operačním postupem – laparoskopickou parciální nefrektomií nádorů lokalizovaných v hilu ledviny.Všechny novinky