Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Imunoterapie v onkologii

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 16.1.2011

Imunoterapie v onkologii

Modifikace imunitního systému s cílem léčby nádorů je myšlenka pocházející ještě z předválečné doby. Dnes má imunoterapie přesně vymezené indikace, ale i přesto, že nenaplnila původní očekávání, probíhají v dané oblasti stále další a další experimenty.

Imunoterapie představuje zásah do imunitních mechanismů s cílem obnovit nebo upravit funkce imunitního systému. První experimenty s imunoterapií jsou známy od druhé světové války, kdy bylo popsáno zmenšení nádoru u člověka, který prodělal infekci s horečkami.

Imunogenicita nádorů

Nádorová buňka se vyznačuje mnoha specifiky. Mimo jiné tím, že na svém povrchu vystavuje nové, tělu cizí antigeny a tím se stává imunogenní. Problémem je, že se nádorové buňky neustále antigenně mění, imunitní systém se vyčerpává, a tak se v konečném důsledku výrazně zmenšuje schopnost organismu nádor kontrolovat.

Možnosti imunoterapie

Imunoterapii je možné dělit z několika hledisek – podle léčebného cíle na stimulační, supresivní a substituční. Podle mechanismu navození imunitní odpovědi na pasivní – protilátky nebo imunitní buňky jsou dodané jako hotové od dárce – a aktivní imunoterapii, u níž je za imunitní odpověď zodpovědný vlastní imunitní systém. Další dělení je možné podle specificity navozené imunitní odpovědi na specifickou (imunitní odpověď je směřována proti dodávanému antigenu) a nespecifickou, kde se snažíme o celkovou úpravu imunitní odpovědi.

Indikace a nežádoucí účinky imunoterapie

Po mnohaletých zkušenostech s imunoterapií je dnes už jasné, že tato metoda přináší prodloužení života řádově v měsících, a navíc jen u malého počtu diagnóz. Bohužel nežádoucí účinky nejsou zanedbatelné. Imunoterapie je indikována u pacientů s karcinomem ledviny, maligním melanomem a u některých lymfomů. Nežádoucí účinky jsou časté, jedná se hlavně o zimnici, třes, bolesti svalů, kloubů, horečky až 40 stupňů, nevolnost, zvracení, někdy i hematologickou toxicitu.

(syna)

Zdroj:
Adam Z. a kol.: Cílená léčba v onkologii. Remedia 2005; 15, 4–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sutent účinný i u rakoviny pankreatu

Nezávislé přezkoumání účinku Sutentu (sunitinib) firmy Pfizer v terapii pankreatického neuroendokrinního tumoru ve 3. fázi klinického hodnocení potvrdilo původní výsledky investigátorů. Oproti placebu sunitinib statisticky významně zlepšuje prodloužení života bez progrese nádoru.

Srovnání vlivu tamoxifenu a exemestanu na tloušťku endometria

Studie nedávno uveřejněná v časopise Gynecologic Oncology měla za úkol zhodnotit vliv dvou léků – exemestanu a tamoxifenu – na tloušťku endometria u pacientek léčených adjuvantní terapií kvůli estrogenreceptor pozitivnímu postmenopauzálnímu karcinomu prsu.

Rakovina močového měchýře v Saúdské Arábii

Arabské zdravotnictví i přes obrovskou sumu každoročně investovaných prostředků a neustálý příliv odborníků ze Západu pořád zaostává za vyspělými zeměmi.Všechny novinky