Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Granulocyty v léčbě rakoviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 26.9.2008

Granulocyty v léčbě rakoviny

LIFT (Leukocyte InFusion Therapy) je název experimentu, který se nachází těsně před zahájením humánní studie. Vědci se pokoušeli eradikovat rakovinu myší, přičemž jejich úspěšnost zde byla stoprocentní. Léčba zahrnuje transfuzi specifických bílých krevních buněk, granulocytů, od vybraných dárců, a to pacientům s pokročilým stupněm rakoviny.

Podkladem pro tuto studii se stal vědecký objev publikovaný asi před pěti lety, kdy byly popsány vůči rakovině rezistentní myši. Bílé krvinky získané od těchto myší a jejich potomků byly pak úspěšně použity v terapii karcinomů nepříbuzných laboratorních myší. Mezitím byla také identifikována podobná schopnost bílých krvinek u některých zdravých lidí.

U myší se dosud podařilo eradikovat i velmi agresivní formy malignit a extrémně rozsáhlé tumory, přičemž laboratorní studie dokládají tuto schopnost i u zdravých lidí, a dokonce jako silnější. Byly zatím testovány granulocyty zdravých donorů proti rakovinotvorným buňkám karcinomu prsu, prostaty a děložního hrdla.

Granulocyty jsou nejpočetnějším typem buněk bílé krevní řady a mohou představovat až 60 % z celkového počtu elementů, které cirkulují v oběhu. Zatím bylo zjištěno, že největší „smrtící schopnost“ granulocytů mají lidé mladší (pod 50 let věku) a tato schopnost se snižuje například vlivem emocionálního stresu nebo také v zimním období. Cílem tedy je získat tyto buňky, když je jejich smrtící aktivita na vrcholu.

Metodou získání granulocytů od dárců je aferéza, kdy dojde k separaci specificky těchto buněk. Pacient s rakovinou je pak získá formou transfuze. Plánována je aplikace ve třech až čtyřech po sobě jdoucích dnech na ambulantní bázi.

Cílem studie je ozřejmit, kteří pacienti jsou schopni tolerovat adekvátní terapeutické množství transfundovaných granulocytů. Účastníci studie budou monitorováni a po třech měsících se vyhodnotí výsledky. Pokud tato fáze bude úspěšná, dalším plánem je specifikovat, zda je tato léčba vhodná pro určitý konkrétní typ rakoviny.

(pes)

Zdroj: www.cancer.org www.scientificblogging.com/news_releases

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Souvislost mezi vitaminem D a prognózou rakoviny prsu

Nová studie vědců z University Toronto se věnuje teorii, zda nedostatek vitaminu D v krvi může zhoršit prognózu pacientek s rakovinou prsu. Nicméně je jistě zapotřebí dalšího výzkumu, aby se ozřejmilo, jak je vitamin D s touto chorobou propojen.

Porucha reparačních mechanismů DNA jako rizikový faktor karcinomu plic u nekuřáků

Rakovina plic postihuje přibližně v patnácti procentech případů nekuřáky. Výsledky nové studie ukázaly, že jedním z rizikových faktorů pro vznik rakoviny plic u osob, které nikdy nekouřily, je insuficience reparačních mechanismů DNA.

Význam určení ADAM9 u karcinomu ledvin

Důležitým prognostickým faktorem u karcinomu ledvin je přítomnost metastáz, stejně jako intravaskulární invaze. Vědci neustále hledají molekulární struktury, které by umožnily co možná nejdříve určit nasměrování terapie a prognózu.Všechny novinky