Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.12.2009

Genetické testování u kolorektálního karcinomu: kromě KRAS mutace existují další tři kandidáti

Podle nové italské studie by měli onkologové v budoucnu u svých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem testovat nejen přítomnost KRAS mutace, ale také výskyt tří dalších biomarkerů. Autoři studie tvrdí, že toto nové testování by mohlo téměř zdvojnásobit počet pacientů, kteří jsou identifikováni jako nevhodní k terapii protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor. Tato terapie je u těchto pacientů zbytečně nákladná a může je navíc ohrožovat nežádoucími účinky.

Přítomnost dalších mutací může snižovat počet kandidátů na biologickou léčbu

Předchozí studie ukázaly, že asi 40 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je nositelem mutované formy genu KRAS, a tito pacienti nejsou vhodnými kandidáty pro biologickou léčbu panitumumabem nebo cetuximabem. Podle autorů italské studie se nyní ukazuje, že je možno identifikovat až 70 % pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž je tato léčba nevhodná, pokud se vezme v úvahu status dalších tří navrhovaných biomarkerů. Kromě testování mutací KRAS genu navrhují autoři testovat také geny BRAF a PIK3CA a zároveň zjistit expresi proteinu PTEN.

Rozsáhlejší studie jsou nezbytné

Podle dalších odborníků jsou výsledky uvedené studie sice slibné, avšak budou vyžadovat další zhodnocení a konečné potvrzení pomocí velkých randomizovaných klinických studií. Dosavadní data byla prozatím získána pouze malou retrospektivní analýzou 132 pacientů, kteří byli léčeni různými způsoby. Je dost možné, že ze tří nově navrhovaných markerů nebudou nakonec uznány všechny, avšak budoucí klinické využití alespoň jednoho z nich je pravděpodobné. Jako nejpravděpodobnější kandidát se jeví mutace genu BRAF.

Praktická užitečnost všech tří navrhovaných biomarkerů by mohla být známa relativně brzy, provést rozsáhlé studie by podle odborníků nebylo obtížné. Jakmile je jednou ze vzorků tkáně pacientů izolována DNA na určení KRAS mutace, je možné téměř zároveň provést také testy dalších biomarkerů.

(vek)

Zdroj: Sartore-Bianchi A. et al.: Multi-determinants analysis of molecular alterations for predicting clinical benefit to EGFR-targeted monoclonal antibodies in colorectal cancer, PLoS One 4 (10): e7287, 2009

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Imunitní systém chrání nádorové buňky

V průběhu prvních dnů vzniku a rozvoje nádorových onemocnění rozpoznává imunitní systém rakovinné buňky nikoliv jako abnormální buňky, které je nutné zničit, ale jako buňky organizmu vyžadující ochranu. K tomuto závěru došel tým vědců vedených profesorem Davidem Klatzmannem.

Změna medikace opiáty v léčbě chronické bolesti u nádorových onemocnění

Vzhledem k rozvoji tolerance a výskytu nežádoucích účinků u dlouhodobého užívání opiátů při léčbě chronické bolesti je třeba podávané opiáty střídat. Vědci proto testovali účinnost a snášenlivost při změně transdermálně aplikovaných opiátů.

Nová strategie v léčbě nádorů

Nová strategie léčby nádorových onemocnění, navržená výzkumníky na Dartmouth Medical School v americkém Hannoveru, je nadějí pro pacienty, jejichž nádory nereagovaly na konvenční léčbu. Využívá kombinace dvou látek, které jednak selektivně usmrcují nádorové buňky a jednak chrání buňky zdravé. Studie byla publikována v odborném časopise PLoS one.Všechny novinky