Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 8.5.2011

Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud. Určité genetické polymorfismy u těchto lidí mění farmakokinetiku a farmakodynamiku sunitinibu v jejich prospěch. Dochází k prodloužení doby přežití i období bez další progrese nemoci.

Retrospektivní multicentrická studie zaměřená na farmakogenetiku zahrnovala 136 pacientů s metastatickým světlobuněčným renálním karcinomem léčených sunitinibem. Autoři analyzovali 30 různých polymorfismů 11 kandidátních genů spolu s klinickými charakteristikami a jejich souvislost s obdobím nemoci bez známek progrese (progresion-free survival, PFS) a celkovou dobou přežití (overall survival, OS).

Ukázalo se, že zlepšení vyhlídek přináší přítomnost určité alely v genu pro enzym cytochrom P-450 3A5, dále repetice tripletů TCG, a naopak absence tripletu CAT. Nositelé těchto genetických znaků měli při léčbě sunitinibem prodloužené období bez známek progrese nemoci ze 7,5 měsíce na 13 měsíců. Celkovou dobu přežití tento genetický profil prodlužoval z 12,3 na 20 měsíců. To je téměř dvojnásobek proti už tak relativně úspěšné léčbě sunitinibem. Kromě genetických variant byla s PFS a OS asociována i prognostická kritéria vypracovaná v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Genetický polymorfismus může mnoha lidem zlepšit prognózu. Výsledky této studie prokázaly, že genetické polymorfismy tří genů uplatňujících se ve farmakokinetice sunitinibu jsou asociovány s obdobím bez progrese nemoci u pacientů se světlobuněčným karcinomem léčených touto terapií.

(ercp)

Zdroj: van der Veldt A. A. et al.: Genetic polymorphisms associated with a prolonged progression-free survival in patients with metastatic renal cell cancer treated with sunitinib. Clin Cancer Res. 2011; 17 (3): 620–9; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-10-1828

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vzniku rakoviny u pacientů s psoriázou

Na Tchaj-wanu proběhla rozsáhlá retrospektivní populační studie s cílem objasnit souvislost psoriázy s rizikem vzniku rakoviny.

Použití exemestanu u pacientek s metastatickým karcinomem prsu

Preferovanou systémovou terapií, která umožňuje dlouhodobou kontrolu progrese metastatického karcinomu prsu, je endokrinní terapie.

Vztah mezi dávkou sunitinibu a odpovědí na léčbu u pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem

Přípravky biologické léčby, mezi které sunitinib patří, podstatným způsobem zlepšily prognózu pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem.Všechny novinky