Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Genetické abnormality u pacientů s Wilmsovým tumorem asociované s mutací WT1

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.8.2008

Genetické abnormality u pacientů s Wilmsovým tumorem asociované s mutací WT1

Japonští vědci ze Saitama Cancer Center zjistili, že u poloviny pacientů s Wilmsovým tumorem se strukturálními abnormalitami WT1 genu se vyskytují duplikace paternálního genu pro IGF-2 nebo ztráta maternálního imprintingu pro IGF-2.

WT1 je gen kódující transkripční faktor nezbytný pro embryonální vývoj ledvin. Mutace v tomto genu se nacházejí u 15–25 % pacientů s Wilmsovým tumorem. Mutace v genu ale mohou souviset i s mutací genů kódujících jiné proteiny, například IGF-2 nebo betakatenin.

Gen pro IGF-2 (inzulinu podobný růstový faktor 2) se nachází v oblasti jedenáctého chromozomu, která obsahuje velký počet imprintovaných genů. Exprimovány jsou obvykle otcovské alely. Imprinting je fenomén vymykající se klasické mendelovské dědičnosti, u kterého záleží na tom, od kterého z rodičů byl konkrétní gen přijat. Gen CTNNB1 kóduje betakatenin, který je podjednotkou proteinu kadherinu. Tento protein hraje roli v nitrobuněčném přenosu signálu.

Pro objasnění, zda abnormality v genu WT1 korelují s abnormalitami genu pro IGF-2 nebo CTNNB1, byly u 36 případů Wilmsova tumoru provedeny analýza prostřednictvím metody single nucleotide polymorphism (SNP) a zjišťování metylace vysoce metylovaného úseku IGF2-H19. Studie se také zabývala tím, zda jsou rozdílné subtypy Wilmsova tumoru charakteristické svými klinickopatologickými vlastnostmi.
Více o SNP

Tumory bylo možné rozdělit na základě abnormalit v genu WT1 do tří subtypů. Delece genu WT1 se vyskytovala u 13 případů, mutace genu WT1 se objevila ve 12 případech, delece a mutace zároveň byly nalezeny u 11 případů.

U 18 ze sledovaných tumorů (tedy u jedné poloviny) byly nalezeny změny v IGF-2 genu. Paternální disomie úseku 11p13-11p15 se vyskytla ve třinácti případech, disomie omezená na úsek 11p15 ve třech případech a ztráta mateřského imprintingu IGF-2 ve dvou případech.

Pomocí kvantitativní RT-PCR analýzy bylo zjištěno, že tumory se změnami IGF-2 obsahovaly více mRNA než tumory bez těchto změn. Wilmsův tumor s mutací v genu WT1 se častěji objevil u mladších pacientů.

Bylo zjištěno, že tři výše zmíněné subtypy Wilmsova tumoru se liší svými genetickými i klinickopatologickými vlastnostmi.

(hak)

Zdroj: Duplication of paternal IGF2 or loss of maternal IGF2 imprinting occurs in half of Wilms tumors with various structural WT1 abnormalities. Genes Chromosomes Cancer 2008 Aug;47(8):712–727.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exemestan zlepšuje interval bez relapsu při karcinomu prsu

Steroidní inhibitor aromatázy exemestan dokáže prodloužit a zkvalitnit přežití bez relapsu. Prokázaly to výsledky klinické studie u žen s estrogen receptor pozitivním karcinomem prsu v počátečním stadiu (T1-3N1M0), kterým byl exemestan podáván po dobu pěti let.

Nový statistický model pro prognózu karcinomu ledvin

Pro rozhodování o strategii léčby diagnostikovaného karcinomu ledvin je přínosná rozvaha o dlouhodobé prognóze pacienta. Vědci vyvinuli model, který umožňuje předpovědět pravděpodobnost intervalu bez relapsu po iniciálním chirurgickém odnětí nádoru až do dvanácti let od zákroku.

Účinnost terapie sunitinibem u pacientů s adenokarcinomem ledvin

Již v několika studiích byl prokázán účinek sunitinibu u pacientů, u nichž byla předchozí terapie cytokiny bez výraznějšího vlivu. Klinická odpověď na cytokinovou terapii se uvádí kolem 5 až 20 %.Všechny novinky