Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Funguje HPV testace?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.9.2009

Funguje HPV testace?

Podle výsledků studie publikované v červencovém čísle časopisu The Lancet Oncology nezlepšuje kombinace HPV (human papillomavirus) testace a pravidelného cytologického vyšetření detekci karcinomu děložního čípku ve srovnání se samotnou cytologií. Ve Velké Británii současný preventivní program, založený na cytologickém vyšetření, zachytí asi sedmdesát procent nádorů ještě ve stadiu cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). Dosud však nebylo jasné, zda kombinace rutinní cytologie s HPV testací může efektivitu skríningového programu ještě zvýšit.

Na tuto otázku se proto zaměřila zmíněná studie. Práce doktora Kitchenera a jeho kolegů byla první randomizovanou studií, která měla za úkol porovnat účinnost cytologického vyšetření a cytologického vyšetření kombinovaného s HPV testací v primárním skríningu karcinomu děložního čípku. Do studie bylo zařazeno celkem 24 510 žen ve věku mezi 20 a 64 lety. Všechny účastnice studie pocházely z Manchesteru a jeho okolí, kde také podstupovaly skríning karcinomu děložního čípku. V rámci studie navíc podstoupily dvě třetiny žen také HPV testaci. Ženy byly sledovány následující tři roky a po třech letech se zúčastnily druhého kola skríningu.

Výsledky

Obecně kombinace cytologie s HPV testací nedetekovala více high-grade lézí než samotná cytologie. Výsledky ukázaly, že v prvním kole skríningu HPV testace pomohla detekovat více případů CIN 3 a vyšších (CIN3+), které nebyly zaznamenány pomocí samotného cytologického vyšetření. Ve druhém kole skríningu však bylo ve skupině s kombinovaným HPV a cytologickým vyšetřením zachyceno méně případů. Nakonec, po porovnání obou kol skríningu, nebyl mezi oběma srovnávanými skupinami žádný významný rozdíl.

Závěr

Po dvou kolech skríningu nebylo prokázáno, že cytologie spojená s HPV testací zachytí více CIN2 a CIN3+ než samotná cytologie. Sloučené výsledky obou kol skríningu jsou relevantní, protože skríning je založen na opakovaném testování, které zaručuje jeho senzitivitu. Studie bude pokračovat ještě třetím kolem skríningu, které proběhne za šest let od zahájení studie. To by mělo přinést odpověď na otázku, zda by HPV testace spojená s cytologií mohla umožnit prodloužení intervalů mezi jednotlivými skríningy u žen.

(vek)

Zdroje: Kitchener HC et al: HPV testing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC): a randomised controlled trial, The Lancet Oncology; DOI: 10.1016/S1470-2045(09)70156-1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mastné kyseliny vážící proteiny se mohou stát novými markery renálního karcinomu

Adenokarcinom ledvin představuje nejčastější zhoubný útvar ledvin. Prognóza pacientů se vzdálenými metastázami je velmi špatná. Pětileté přežití je nižší než 10 %, zatímco u pacientů s časným stadiem nádoru je to 80–90 %.

Sunitinib a GIST

Úřady ve Velké Británii vydaly předběžný hodnotící dokument, který doporučuje lék sunitinib společnosti Pfizer (distribuovaný pod komerčním názvem Sutent) hradit jako lék druhé volby pro pacienty s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). Sunitinib prodloužil interval bez progrese a také celkovou dobu přežití.

Predikce rizikových faktorů u dívek

Může chování a životní styl mladých dívek předpovědět, jak velké riziko vzniku rakoviny prsu budou mít v dospělosti? Na tuto otázku se snaží najít odpověď odborníci z Cancer Institute in New Jersey (CINJ), který patří pod lékařskou fakultu Robert Wood Johnson Medical School.Všechny novinky