Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fotodynamická terapie nabízí nové možnosti pro pacientky s rakovinou prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.10.2009

Fotodynamická terapie nabízí nové možnosti pro pacientky s rakovinou prsu

Vědecká výstava pořádaná britskou Královskou společností (obdoba české Akademie věd) letos v červenci přinesla mnoho nových poznatků v oblasti fyzikální léčby a diagnostiky nádorů prsu. Zabývala se mimo jiné také možnostmi fotodynamické terapie (PDT). Ve Velké Británii je rakovina prsu nejčastějším nádorovým onemocněním.

Jak PDT funguje?

PDT využívá světlo ke zničení nádorových buněk, zatímco k okolním tkáním je tato metoda šetrná. Před vlastním ozářením laserem se pacientovi aplikuje fotosenzitivní látka, která je posléze aktivována paprsky nízkoenergetického červeného laseru. Celý proces způsobí metabolický rozvrat buněk a jejich následnou smrt.

PDT je pro pacienty méně zatěžující

PDT je pro pacienta jak po fyzické, tak i po psychické stránce méně náročná než jiné, např. chirurgické postupy. Nabízí zároveň alternativu k radioterapii, která má oproti PDT více nežádoucích účinků.

Mohammed Keshtgar, britský expert na rakovinu prsu, v souvislosti s PDT vysvětluje: „Nejzajímavější na fotodynamické terapii je, že útočí na nádorové buňky a ničí je, zatímco zachovává životnost okolních, zdravých buněk. Rakovina prsu může být obzvlášť traumatizující při použití mnohem invazivnějších postupů, zanechávajících fyzické a emoční šrámy. Naše terapie udrží strukturu pojivové tkáně nedotčenou, což znamená, že prso se nestane deformované ani neztratí tvar.“

PDT se využívá i v léčbě jiných nádorů

Stejná léčba je již dostupná pro nonmelanomové nádory kůže, rakovinu úst a některá další nádorová onemocnění. Tým odborníků vedený doktorem Keshtgarem je však úplně první, kdo PDT aplikoval na rakovinu prsu. PDT se v současnosti zkouší také u nádorů prostaty, žlučovodů a rakoviny pankreatu.

Kromě léčby také diagnostika

Vědecký tým představil na výstavě také sadu pomůcek používaných a vyvinutých kliniky a vědci z londýnských pracovišť, včetně oceněného ESS (elastic scattering spectroscopy) skeneru. ESS je optická technika, která používá světlo k diagnostice rakoviny prsu v lymfatických uzlinách pacientek. Použitím ESS skeneru jsou vědci schopni identifikovat rakovinu v sentinelové lymfatické uzlině v průběhu zákroku a vyhnout se tak dalším operacím, stejně jako následnému psychologickému traumatu pacientů. Podle autorů bude mít aplikace ESS v klinické praxi také pozitivní efekt na zdravotní systém z hlediska nákladů.

(pum)

Zdroj: Light therapy offers new hope for breast cancer patiens. Royal Society Summer Science Exhibition 2009 (30. 6.–4. 7. 2009). Dostupné na http://www.summerscience.org.uk/09/exhibit/chasing-cancer-with-a-flash-of-light/press-release-light-therapy-offers-new-hope-for-breast- Stav k 8. 10. 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib přináší dobré výsledky u pacientů se špatnou prognózou

Sunitinib je lék indikovaný u pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Prodlužuje dobu bez progrese nádoru a celkové přežití tím, že inhibuje růst tumoru a omezuje jeho vaskularizaci. K jeho dalším charakteristikám patří velmi dobrá tolerance a bezpečnost. Proto byl celosvětově schválen pro léčbu jak v první, tak ve druhé linii.

Vztah obezity a rasy k rekurenci karcinomu ledviny

Vědci v poslední době intenzivně diskutují o vlivu obezity a lidské rasy na předpověď rekurence karcinomu ledviny. Nadměrná tělesná hmotnost je závažným problémem hlavně ve vyspělých zemích, v Americe se s obezitou či nadváhou potýkají dva ze tří obyvatel.

Konference Best of ASCO 2009

Cílem každoročního setkání konference ASCO je podpořit komunikaci mezi lékaři všech specializací, kteří přijdou do užšího kontaktu s problematikou nádorových onemocnění, a také výměna širokého spektra názorů a nápadů týkajících se onkologické problematiky.Všechny novinky