Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exprese androgenních receptorů prodlužuje přežití u časného karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.2.2014

Exprese androgenních receptorů prodlužuje přežití u časného karcinomu prsu

Metaanalýza studií s více než 7 000 ženami s časným karcinomem prsu ukázala, že exprese androgenních receptorů (AR) zlepšuje celkové přežití (OR) i přežití bez choroby (DFS) po 3 a 5 letech, a to bez ohledu na expresi estrogenových receptorů.

Preklinické výsledky naznačují, že exprese AR by mohla ovlivňovat prognózu časného karcinomu prsu. Autoři této mezinárodní práce proto provedli systematický průzkum elektronických databází a vyhledali studie na dané téma publikované od roku 1946 do července 2012. Hodnotili souvislost mezi expresí AR u žen s časným karcinomem prsu a OS a DFS po 3 a po 5 letech.

Zahrnuto bylo 19 studií se 7 693 pacientkami. Exprese AR byla zjištěna u 60,5 % z nich a byla častější u tumorů s expresí estrogenových receptorů (74,8 % vs. 31,8 %, p < 0,001). U žen s expresí AR byla zjištěna delší OS po 3 i po 5 letech v porovnání se ženami bez exprese AR (OR = 0,47, resp. OR = 0,40, obě p < 0,001). Rozdíl v OS činil 6,7 % po 3 letech a 13,5 % po 5 letech. U DFS byly rozdíly podobné. Současná exprese estrogenových receptorů zjištěné výsledky neovlivnila.

Exprese AR je u časného karcinomu prsu spojena s delším OS a DFS, a to nezávisle na expresi estrogenových receptorů.

(zza)

Zdroj: Vera-Badillo F. E., Templeton A. J., de Gouveia P., et al. Androgen receptor expression and outcomes in early breast cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2014 Jan 1; 106 (1): djt319; doi: 10.1093/jnci/djt319. Epub 2013 Nov 22.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a toxicita sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí

Autoři studie ověřovali účinnost a toxicitu sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a renální insuficiencí, kteří jsou obvykle z ostatních studií vyloučeni. U 34 pacientů z jejich souboru byl sunitinib účinný a dále nezvyšoval toxicitu léčby. Sunitinibem je tedy možno léčit i tyto pacienty.

Nová cílená léčba dává naději některým pacientům s NSCLC karcinomem

Americká FDA (Food and Drug Administration) schválila použití crizotinibu k léčbě pacientů s pozdním stadiem nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivním ALK genem. Spolu s lékem je dostupný také diagnostický test pro posouzení ALK pozitivity.

Léčba rakoviny prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory – everolimus a exemestan

Pro pacientky s rakovinou prsu, jejichž onemocnění relabovalo či progredovalo při léčbě nesteroidními inhibitory aromatázy (NSAI), bylo potřeba najít jinou možnost léčby. Studie BOLERO-2 (Breast Cancer Trials of EveROlismus-2) nabízí právě těmto pacientkám novou alternativu léčby.Všechny novinky