Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exemestan v prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 4.12.2011

Exemestan v prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Recentně publikovaná studie v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že inhibitor aromatáz exemestan je užitečný v chemoprevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou v mírně zvýšeném riziku tohoto onemocnění.

Do randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 4 560 postmenopauzálních žen o mediánu věku 62,5 roku. Všechny zařazené ženy byly starší 35 let a musely splnit přítomnost alespoň jednoho z následujících rizikových faktorů: věk nad 60 let, skóre podle Gailova modelu více než 1,66 %, předchozí výskyt atypické duktální nebo lobulární hyperplazie, duktálního (DCIS) nebo lobulárního karcinomu in situ (LCIS) nebo duktálního karcinomu in situ s mastektomií. Medián Gailova skóre byl 2,3 %.

Pacientky byly náhodně rozděleny do skupiny s exemestanem a s placebem. Při sledování pacientek o mediánu 35 měsíců bylo diagnostikováno 11 invazivních karcinomů prsu u pacientek, kterým byl podáván exemestan, a 32 u pacientek s placebem (0,19 % oproti 0,55 %, p = 0,002). Došlo tedy k signifikantní relativní redukci roční incidence karcinomu prsu o 65 %. Roční incidence invazivní plus neinvazivní (DCIS) formy karcinomu byla 0,35 % ve skupině s exemestanem a 0,77 % ve skupině s placebem (p = 0,004). Nežádoucí příhody se objevily v 88 % u žen s exemestanem a u 85 % žen, kterým bylo podáváno placebo (p = 0,003), bez signifikantního rozdílu mezi skupinami, pokud jde jmenovitě o zlomeniny, kardiovaskulární obtíže, jiné formy rakoviny a smrti spojené s terapií. Nebyl pozorován významný rozdíl ani v kvalitě života.

Exemestan tedy signifikantně snižuje výskyt invazivní formy karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou ve zvýšeném riziku tohoto onemocnění. Po dobu sledování nebylo podávání exemestanu asociováno se žádnými závažnými projevy toxicity.

(eza)

Zdroj: Goss P. E. et al. Exemestane is Effective for the Chemoprevention of Breast Cancer. N Engl J Med 2011; 364:  2381–2391; DOI: 10.1056/NEJMoa1103507

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diabetes a nádorová onemocnění – co mají společného?

Vztah diabetu a nádorových onemocnění se předpokládal již dříve, především kvůli strukturální podobnosti inzulinu a růstových faktorů. Přesné mechanismy vztahu metabolismu a neoplastických procesů ale nebyly známy. Přímou souvislost se podařilo prokázat až nedávno harvardskému týmu.

Lék na rakovinu ledvin Torisel je úspěšný i v léčbě mezoteliomu

Lék Torisel (účinná látka temsirolimus), který je běžně používán k léčbě rakoviny ledvin, prokázal výhodné vlastnosti i při léčbě nebezpečného zhoubného onemocnění pohrudnice – mezoteliomu.

Bosutinib jako léčba třetí volby u pacientů s chronickou fází chronické myeloidní leukemie

Bosutinib (BOS) je perorální duální inhibitor SRC/ABL tyrozinkinázy (TKI), řazen jako TKI 3. generace. Tyto jsou využívány v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML).Všechny novinky