Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exemestan v kombinaci s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.8.2014

Exemestan v kombinaci s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Článek publikovaný zcela recentně v prestižním časopise New England Journal of Medicine přináší velmi optimistické výsledky studie s exemestanem a ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů.

Nejefektivnější adjuvantní terapie pro premenopauzální ženy s karcinomem prsu pozitivním na hormonální receptory (estrogenové, progesteronové či obojí) není aktuálně zcela známá. Standardem péče pro tyto ženy je po několik posledních let podávání tamoxifenu. K tomuto může být přidána adjuvantní suprese ovariálních funkcí.

Tento text je hodnocením dvou studií fáze III (TEXT a SOFT) a porovnává adjuvantní podání exemestanu spolu s ovariální supresí a adjuvantní podání tamoxifenu spolu s ovariální supresí u žen s časným stadiem karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů. Ovariální suprese bylo dosaženo podáváním agonisty gonadotropin uvolňujícího hormonu triptorelinu, odstraněním ovarií či ozářením ovarií. Primární analýza pracuje s daty od celkem 4 690 pacientek.

Medián následného sledování pacientek byl 68 měsíců. Přežívání bez známek nemoci v 5 letech bylo 91,1 % pro skupinu exemestan + ovariální suprese oproti 87,3 % ve skupině tamoxifen + ovariální suprese (míra rizika pro návrat onemocnění, sekundární invazivní nádorové onemocnění či smrt byla 0,72, 95% CI 0,6–0,85; p < 0,001). Celkové přežívání se významněji nelišilo mezi oběma skupinami pacientek, celkově bylo zaznamenáno 194 úmrtí. Vybrané nežádoucí příhody stupně 3–4 byly zaznamenány u 30,6 % pacientek léčených exemestanem + ovariální supresí oproti 29,4 % žen dostávajících tamoxifen + ovariální supresi.

Z výsledků těchto dvou studií lze konstatovat, že u premenopauzálních žen s časným stadiem karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů adjuvantní terapie exemestanem a ovariální supresí v porovnání s tamoxifenem a ovariální supresí významně snižuje riziko rekurence onemocnění. U této skupiny mladých žen se tedy nabízí nová forma velmi efektivní adjuvantní terapie.

(eza)

Zdroj: Pagani O., et al. Adjuvant Exemestane with Ovarian Supression in Premenopausal Breast Cancer. N Eng J Med – publikováno online 1. června 2014; doi: 10.1056/NEJMoa1404037

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hypertenze spojená s léčbou sunitinibem u metastatického karcinomu ledviny

Hypertenze je velmi často spojená s podáváním inhibitorů angiogeneze. Tyto inhibitory jsou cílené na signální cesty spojené s vaskulárním endoteliálním růstovým faktorem (VEGF). Nedávno byl publikován článek, ve kterém vědci hodnotili spojení mezi hypertenzí indukovanou sunitinibem a protinádorovým efektem sunitinibu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC).

Výroční konference Americké společnosti klinické onkologie – ASCO Annual Meeting 2014

Na přelomu května a června 2014 se v americkém Chicagu konala výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO). Konference již tradičně přinesla novinky ze světa léčby nádorů.

Adjuvantní terapie exemestanem s ovariální supresí u premenopauzálních žen s karcinomem prsu

Adjuvantní terapie inhibitorem aromatázy zlepšuje ve srovnání s tamoxifenem výsledky léčby u postmenopauzálních žen s hormonálně senzitivním karcinomem prsu. Nakolik toto tvrzení platí i u premenopauzálních žen, se pokusili odpovědět autoři práce publikované v New England Journal of Medicine.Všechny novinky