Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.5.2014

Exemestan a everolimus zlepšují přežití také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu

Léčebná kombinace exemestan a everolimus zlepšuje při zachované kvalitě života dobu přežití bez progrese onemocnění (PFS) také u starších pacientek s pokročilým karcinomem prsu. Další analýzou studie BOLERO-2 byla účinnost a přijatelná bezpečnost potvrzena také u podskupin starších pacientek.

Postmenopauzální ženy s progresí či rekurencí karcinomu prsu pozitivního na hormonální receptory (HR[+]) při léčbě nesteroidními inhibitory aromatáz (NSAI) jsou obvykle léčeny exemestanem (EXE). Bohužel pro tyto situace neexistují jasné standardy péče. Možným terapeutickým přístupem je přidání everolimu (mTOR inhibitor) k exemestanu.

Randomizovaná studie fáze III nazvaná BOLERO-2 srovnávala podávání everolimu (10 mg/den) či placeba a exemestanu (25 mg/den). Do studie bylo zahrnuto 724 postmenopauzálních žen s progresí či rekurencí karcinomu prsu HR(+) po léčbě NSAI. Při následném sledování trvajícím 18 měsíců byla sledována nejen účinnost, ale také bezpečnost terapie. Základní charakteristiky nemoci a podávaná léčba byly srovnatelné mezi podskupinami starších pacientek (≥ 65 let, n = 275 a ≥ 70 let, n = 164) a pacientkami mladšími.

Studie ukázala, že přidání everolimu k exemestanu zlepšilo PFS bez ohledu na věk pacientek (míra rizika 0,59 pro ženy ≥ 65 let a 0,45 pro ženy starší 70 let). Ve skupině žen léčených everolimem se ve srovnání s placebem častěji vyskytovaly nežádoucí účinky všech stupňů – zejména stomatitida, infekce, vyrážka, pneumonitida či hyperglykémie. U starších žen léčených everolimem byla incidence sledovaných nežádoucích příchod srovnatelná s mladšími pacientkami, nicméně vyskytla se větší míra úmrtí vyskytujících se během léčby.

Studie BOLERO-2 ukázala, že everolimus přidaný k exemestanu byl u starších pacientek obecně dobře tolerován a vedl ke zlepšení PFS. Nicméně při léčbě je nutné pečlivé sledování žen a v případě výskytu nežádoucích příhod je nutné časné snížení dávek everolimu či jeho přerušení.

(eza)

Zdroj: Pritchard K. I. et al. Safety and efficacy of everolimus with exemestane vs. exemestane alone in elderly patients with HER2-negative, hormone receptor-positive breast cancer in BOLERO-2. Clin Breast Cancer 2013 Dec; 13 (6): 421–432.e8; doi: 10.1016/j.clbc.2013.08.011

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U starších pacientů s metastazujícím renálním karcinomem se není třeba obávat léčby sunitinibem

Retrospektivní analýza 6 studií s 1 059 pacienty ukázala, že léčbu sunitinibem lze bezpečně a s klinickým přínosem podávat i u pacientů starších 70 let.

Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech i sunitinibu.

Zkušenosti s Aromasinem u obézních žen s karcinomem prsu

Obézních žen s karcinomem prsu celosvětově přibývá a bohužel mají obecně horší prognózu přežití. Předpokládá se, že velký vliv na léčbu má inzulinová rezistence. Proto je třeba hledat vhodnou léčbu i pro tuto širokou znevýhodněnou skupinu nemocných.Všechny novinky