Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Endoskopie v časných stadiích karcinomu prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.12.2008

Endoskopie v časných stadiích karcinomu prsu

Terapeutickou možností u časných forem rakoviny prsu se stává využití endoskopicky asistované mastektomie spolu s biopsií sentinelové uzliny a okamžitou rekonstrukcí prsu implantátem. Tento postup má mnohem lepší estetické výsledky a zároveň zůstává zachována onkologická kontrola nad onemocněním.

Okamžitá rekonstrukce se provádí v jedné době, proto by při operaci měli spolupracovat onkochirurg s plastickým chirurgem. Při tomto postupu se exciduje areolomamilární komplex a odstraní se prsní parenchym. Ke snadnější vizualizaci se rozšiřují řezy v horizontální nebo vertikální rovině, což umožní i případnou disekci podpažních uzlin.

Ačkoliv záchovné operace jsou pacientkami s časnou formou rakoviny prsu nejvíce žádané, mnohé se jich musí vzdát kvůli charakteru tumoru. Ten může být spojen s intraduktálními komponentami zasahujícími do hloubky nebo i s dalšími tumory. V opačném případě ale výše uvedená technika umožní některým pacientkám léčbu karcinomu prsu bez vzniku deformity.

Vědci z Nagana uspořádali na toto téma studii zahrnující 33 pacientek. Všechny podstoupily endoskopicky asistovanou, kůži šetřící mastektomii a zároveň biopsii sentinelové lymfatické uzliny v rámci onemocnění primární rakovinou prsu. Přesně 30 pacientek z celkového počtu navíc absolvovalo okamžitou rekonstrukci prsu a umístění implantátu.

Pooperačně se u 21 tumorů potvrdila varianta duktálního či lobulárního carcinoma in situ, v dalších dvanácti případech se jednalo invazivní malignity, z nichž osm bylo spojeno s rozsáhlou intraduktální komponentou. U dvou pacientek byl diagnostikován mnohočetný karcinom, což samozřejmě standardní záchovný výkon znesnadnilo.

Během follow-up periody (v průměru 51,2 měsíce) nedošlo u žádné pacientky k rekurenci tumoru ani ke vzniku vzdálených metastáz. Výsledky tedy potvrzují domněnku, že endoskopicky asistovaný přístup je vhodný, zaručuje estetičnost, a hlavně nesnižuje onkologickou bezpečnost.

(pes)

Zdroj: ANZ Journal of Surgery, October 2008, 78 (10): 894–898.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2

Je dobře známo, že multiparita a kojení pomáhají snižovat riziko karcinomu prsu v obecné populaci, zatímco užívání perorálních kontraceptiv toto riziko mírně zvyšuje. Vliv těchto faktorů na riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2 je však dosud méně jasný.

Resekce metastáz u kolorektálního karcinomu

Resekce jater nemá pozitivní vliv na pětileté přežívání pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu v játrech, pokud jsou postiženy jejich celiakální a paraaortální regionální lymfatické uzliny. A to i v případě, když choroba odpovídá na předoperační chemoterapii.

Pětileté přežití u pacientů s karcinomem ledviny

Karcinomy ledvin jsou relativně častým nádorovým onemocněním. Velmi často je nádor objevem náhodně při vyšetření zobrazovacími technikami, a to zejména při ultrasonografii břicha. Míra úmrtnosti na toto onemocnění se v mnoha evropských zemích stabilizovala.Všechny novinky