Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.10.2014

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Papilární renální karcinom (pRCC) typu 2 má velmi špatnou prognózu, a to zejména v případě, že je onemocnění pokročilé, tedy spojené s metastázami. Následující kazuistika ukazuje dobrou odpověď na léčbu axitinibem v druhé linii.

52leté pacientce byl diagnostikován nádor levé ledviny. Následně žena podstoupila laparoskopickou radikální nefrektomii. Patolog stanovil diagnózu papilárního renálního karcinomu typu 2, grade 3 pT1b. Již v průběhu následujících 4 měsíců byly prokázány mnohočetné plicní a kostní metastázy, které byly verifikovány biopsií z plic.

Zvolenou léčbou první linie byl sunitinib, nicméně již po jeho prvním cyklu byla prokázána progrese onemocnění. Proto lékaři přistoupili k druhé linii léčby axitinibem v dávce 10 mg/den, která byla postupně navyšována až na 14 mg/den. Po 5 měsících od zahájení podávání axitinibu došlo k významné redukci velikosti plicních metastáz (o 83 %). V době publikace kazuistiky, tedy 8 měsíců od zahájení léčby axitinibem, je dosažená odpověď stále stabilní. Celkově byl lék pacientkou dobře tolerován.

Axitinib má tedy dle této kazuistiky velmi dobrý potenciál v terapii tohoto nepříznivého onemocnění.

(eza)

Zdroj: Ishii G. [A case of papillary renal cell carcinoma type 2 resistant to sunitinib responded to second line therapy with axitinib]. Nihon Hinyokika Gakai Zasshi 2014 Jul; 105 (3): 129–33

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 23x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Potenciální efekt palbociclibu v terapii karcinomu prsu

Další cestou, jak zlepšit terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu, je přidat k aktuálně používané léčbě nové cílené léky. Jedněmi z těchto léků by mohly být látky, které cílí na buněčný cyklus. Slibným lékem je palbociclib, potentní a selektivní inhibitor CDK4 a CDK6 kináz.

Sunitinib je aktivní látkou v terapii progredujících meningeomů

Efektivní terapie meningiomů progredujících navzdory operativnímu řešení a ozáření je v tuto chvíli neznámá. Jedním z uvažovaných léků v této indikaci je tyrozin-kinázový inhibitor sunitinib, který je schopen ovlivnit receptor pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) a receptor pro růstový faktor odvozený od destiček, které jsou oba bohatě přítomné právě u meningeomů.

Neoadjuvantní podání sunitinibu u světlobuněčného renálního karcinomu

Sunitinib je lék, u kterého bylo prokázáno zlepšení přežití pacientů s metastatickým renálním karcinomem (RCC). V předkládané kazuistice z Itálie vedlo podávání sunitinibu neoadjuvantně ke zmenšení renální léze, umožňujícímu šetrnější operační řešení, a posléze také k dosažení remise onemocnění.Všechny novinky