Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dodržování screeningového postupu u žen s maligním onemocněním v dětství následované radioterapií

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.3.2009

Dodržování screeningového postupu u žen s maligním onemocněním v dětství následované radioterapií

Ženy, které byly léčeny radioterapií v hrudní oblasti pro prodělanou malignitu v dětství, mají signifikantně větší riziko vzniku karcinomu prsu v mladém věku. Podle amerických doporučení by tyto ženy měly absolvovat roční mamografický screening už od 25 let nebo od 8 let po ukončené radioterapii.

Cílem práce severoamerických autorů, publikované v lednu 2009 v časopisu Journal of American Medical Association, bylo charakterizovat kvalitu sledování žen, které prodělaly maligní onemocnění v dětském věku a byly léčeny radioterapií v oblasti hrudníku. V letech 2005–2006 byl rozeslán 114položkový dotazník 625 ženám ve věku od 25 do 50 let, které přežily dětské maligní onemocnění, podstoupily výše zmíněnou radioterapii a účastnily se americké dlouhodobé studie přežití rakoviny v dětském věku (CCSS). Jako srovnávací vzorek byla použita skupina žen podobného věku ze stejné studie, které také přežily rakovinu v dětském věku, nebyly však léčeny radioterapií v oblasti hrudníku (n = 639), a dále pak skupina sourozenců z CCSS studie (n = 712).

Z 1976 přeživších osob, které byly kontaktovány, se účastnilo 87,9 %. Během posledních dvou let před konáním dotazníkového šetření podstoupilo mamografické vyšetření 55 % žen ze skupiny s hrudní radioterapií. Ze skupiny bez hrudní radioterapie to bylo 40,5 % a ze skupiny sourozenců 37 %. Mezi ženami mladšími 40 let po prodělané hrudní radioterapii dokonce 47,3 % nepodstoupilo nikdy mamografické vyšetření. A pouze 52,6 % žen mezi 40 a 50 lety z této skupiny podstupovalo pravidelné mamografické vyšetření (dva mamografy během čtyř let). Četnost screeningových vyšetření byla vyšší u žen, které uvedly doporučení od svého lékaře.

V této studované skupině žen, které prodělaly rakovinu v dětském věku s následnou hrudní radioterapií, celkem 63,5 % žen ve věku 25–39 let a 23,5 % žen ve věku 40–50 let nemělo provedeno mamografický screening během předchozích dvou let navzdory doporučení, které hovoří o ročním mamografickém screeningu.

(jate)

Zdroj: JAMA 2009(Jan 28);301(4):404–414.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ozařování mízních uzlin po mastektomii

Ozařování axillárních a supraklavikulárních lymfatických uzlin není nezbytné u těch žen, u nichž jsou bioptické nálezy z axillárních uzlin po mastektomii negativní. To je jedno z mnoha sdělení prezentovaných v loňském roce na kongresu Americké společnosti pro radiologii a onkologii v americkém Bostonu.

Cyklofilin B může přispívat k progresi karcinomu prsu

Doktor Charles Clevenger spolu se svými kolegy z Northwestern University zjistil, že zvýšená exprese cyklofilinu B může mít v buňkách prsní tkáně roli v patogenezi karcinomu prsu a přispívat k jeho progresi. Cyklofilin B ovlivňuje buněčné dělení, motilitu i apoptózu.

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.Všechny novinky